Therapiepraktijk A.V.O.

De praktijk voor integratieve psychotherapie, counseling en training in Den Haag.

Coaching

Loopt u in uw werk en/of prive tegen bepaalde zaken aan, waar u graag iets aan wilt veranderen?
Komt u hier zelf niet goed uit?
Zoekt u hierbij een deskundige sparringpartner?

Dan is een coachtraject bij Therapiepraktijk A.V.O. wellicht wat voor u!

Wat is coaching?

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te 'veranderen', uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn o.a. mentale en emotionele blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Inzicht, zoals hiervoor genoemd, is een vorm van leren waarbinnen de gecoachte client door het synthetiseren van eigen kennis, zo nodig aangevuld met kennis van de coach, bekwamer wordt in het bereiken van gestelde doelen. Inzicht is een vorm van leren die vrijwel direct activeert.

De kenmerken van coaching
Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De gecoachte - 'coachee' - leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid van de coachee. De coachee blijft hierbij zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen.

Bij coaching gaat het ook om de motivatie op gang te brengen om te veranderen. De gecoachte maakt altijd het volgende proces van leren door: van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam en dan naar bewust bekwaam en uiteindelijk wordt het onbewust bekwaam handelen.

Coaching kan ook een belangrijke preventieve werking hebben voor psychische klachten als depressie, burn-out of bore-out. Stagnatie in bekwaamheid en verdere ontwikkeling, kunnen immers belangrijke bronnen van oorsprong van deze klachten zijn. Het loont om de klachten voor te zijn door met behulp van een coach aan de inherente ontwikkelbehoefte van de coachee bij te dragen.

Vormen van coaching
Er zijn veel vormen van begeleiding die elementen van coaching in zich hebben. Hieronder volgt een onvolledige opsomming.

 • Persoonlijke coaching: is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de coachee voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag, gedachten en emoties. De bedoeling is dat de coachee in beweging komt in de gewenste richting. En waarbij de emoties, de gedachten en het gedrag - passend bij het gestelde doel - met elkaar in overeenstemming (congruent) zijn.
 • Transformationele coaching: is gericht op het faciliteren van verandering van binnenuit door het bewustzijn te vergroten over het eigen handelen en door het bevrijden van aanwezig potentieel bij de coachee, zodat er een grotere kwaliteit van leven en werken ontstaat.
 • Mindfulness coaching: vergroot bewustzijn en acceptatie en verkleint de impact van emoties en gedachtenpatronen. De coach begeleidt de coachee in het richten van aandacht op dat wat er op dat moment is. Dit is zeer effectief wanneer de coachee met emoties en terugkerende gedachtenpatronen zit.
 • Psychosynthese coaching: activeert de scheppende vermogens, die de coachee de moed geven om het bestaan met nieuw elan voort te zetten. Het kan gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling en bewustwording, professionele ontwikkeling of op bezieling in leven en werk.
 • Conflictcoaching: is een vorm van coaching waarbij de coach begeleiding biedt aan twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil (conflict) hebben, met het doel de partijen weer met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie. Bemiddeling kan zelfs werken als een van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten.
 • Loopbaancoaching: heeft betrekking op de persoon-job fit. Hierbij gaat het o.a. om inzicht te krijgen in de persoonlijke kwaliteiten, vaardigheden, waarden, interesses en mogelijkheden. Deze aspecten worden vervolgens verbonden aan een bestaande of toekomstige functie. Loopbaancoaching sluit aan bij competentiemanagement en de competentieontwikkeling en kan ook goed worden ingezet binnen het mobiliteitsbeleid van een organisatie.
 • Competentieontwikkelingsgericht coachen: geeft handvatten om gericht met de coachee te werken aan de effectiviteit van de in te zetten competenties op persoonlijk en organisatieniveau. Om dit te bereiken, gaat het om coachen van de ontwikkeling van kwaliteiten en vaardighenden en in het bijzonder het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid voor de eigen competentieontwikkeling.
 • Preventieve coaching: hierbij gaat het om het bijdragen aan de ontwikkeling van skills en professionele maturiteit van de coachee om op effectievere wijze zijn of haar (toekomstige) taken uit te voeren. Hiermee kan worden voorkomen dat de coachee in een later stadium vastloopt in zijn of haar werk.
 • Systemic coaching: gaat uit van de gedachte dat een lid van een groep door het herkennen en veranderen van de eigen (gedrags-) patronen kan stimuleren dat anderen hun gedrag ook kunnen veranderen. Vanuit het systeemdenken kijkt de coach naar de relatie tussen de leden van een groep.
 • Teamcoaching: de coach zoekt hierbij naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep. Een teamcoach is erop gericht het bewustzijn van het team te vergroten, om vanuit dat grotere bewustzijn de groep in zijn denken en handelen in beweging of ontwikkeling te krijgen.
 • Provocatieve coaching: gaat ervan uit dat je de ezel aan zijn staart moet trekken als je hem vooruit wilt helpen, dat lachen over je problemen een prima medicijn is, dat zijwegen naar de kern leiden en dat mensen veerkrachtiger zijn dan je denkt. Het wordt hierdoor moeilijker voor de coachee om zijn belemmerende overtuigingen en zijn negatieve zelfbeeld nog serieus te nemen. Door zich assertief tegen de coach te verdedigen leert de coachee voor zichzelf op te komen, zichzelf realistischer te bekijken en genegenheid en waardering te uiten.

Specialisaties

Therapiepraktijk A.V.O. is hierbij o.a. gespecialiseerd in:

 • persoonlijke ontwikkeling
 • transformationele begeleiding
 • psychosynthese
 • loopbaanbegeleiding
 • competentie ontwikkeling
 • starten van een eigen onderneming
 • reintegratie op de werkvloer
 • executive coaching
 • teamcoaching
 • conflictbemiddeling
 • mindfulness
 • NLP (Neuro Linguistisch Programmeren)

Check up van CV en sollicitatiebrief

Bent u op zoek naar een nieuwe baan?
Wilt u uw CV updaten, maar weet u niet goed hoe?
Of wilt u een goede sollicitatiebrief schrijven, maar kunt u hierbij wel wat hulp gebruiken?
Therapiepraktijk AVO kan u hierbij helpen!

Therapiepraktijk A.V.O. heeft nu de 'CV en sollicitatiebrief check up' aanbieding! Voor slechts € 30,25 krijgt u deskundig advies hoe u uw CV kunt maken en/of updaten of hoe u een goede sollicitatiebrief schrijft die aansluit bij de baan die u zoekt. Indien u zowel uw CV als ook uw sollicitatiebrief laat checken, krijgt u een korting  en betaalt u slechts € 54,45.

Hoe werkt het?
U stuurt een mail met als onderwerp 'Check up' naar info@therapiepraktijkavo.nl met daarin uw CV en/of sollicitatiebrief.

Indien u uw sollicitatiebrief wilt laten checken, stuur dan ook de vacature en/of een beschrijving van de baan waar u op wilt solliciteren mee.

Na betaling op girorekening 4666242 t.n.v. Therapiepraktijk A.V.O. te Den Haag, onder vermelding 'check up CV en/of sollicitatiebrief' ontvangt u binnen een week uw check up in uw mail.

De prijzen nog even voor u op een rij:

 • Check up CV: € 30,25 (inclusief BTW) per keer
 • Check up sollicitatiebrief: € 30,25 (inclusief BTW) per keer
 • Check up combi CV en sollicitatiebrief: € 54,45 (inclusief BTW) per keer