Therapiepraktijk A.V.O.

De praktijk voor integratieve psychotherapie, counseling en training in Den Haag.

Counseling

Wat is counseling

Counseling is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding. U wordt hierbij ondersteund en begeleid bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in uw leven. Deze situaties kunnen klachten geven als moeheid, weinig energie, lusteloosheid, hoofdpijn, spanningsklachten of een ontevreden gevoel. Lichaam en geest zijn hierbij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Persoonlijke counseling kan u helpen om de balans in uzelf en uw leven terug te vinden en uw klachten te verminderen. Samen gaan we op zoek naar een oplossing binnen de grenzen van uw eigen mogelijkheden.

Wanneer counseling

Ook al zijn de klachten bij iedereen anders, de boodschap is helder: er is even een pas op de plaats nodig en aandacht voor u en uw probleemsituatie. Counseling is geschikt voor iedereen die spanningen en stress ervaart, het gevoel heeft dat alles teveel is of tegen problemen aanloopt en deze even niet meer zelf het hoofd kan bieden. Herkent u uzelf in een van de volgende situaties? Dan kan counseling voor u uitkomst bieden.

  • Emotionele problemen
  • Vermoeidheid
  • Slaapproblemen en concentratieverlies
  • Somberheid
  • Vage lichamelijke klachten
  • Stress, overspannenheid en (dreigende) burnout
  • Communicatieproblemen en conflicten  

Mocht gedurende de counseling blijken dat uw problematiek complexer en omvangrijker is en er vanuit die complexiteit en bredere scope aan problemen een intensievere en diepgaandere aanpak nodig blijkt te zijn, dan kan de counseling in overleg met u omgezet worden in integratieve psychotherapie.

Counseling of integratieve psychotherapie

Het verschil tussen counseling en therapie is gradueel. Wanneer u vastloopt in iets en zonder hulp van buiten niet meer goed vooruit komt, maar toch gewoon in staat bent uw leven te leiden, zou counseling een goede optie kunnen zijn. Counseling is een laagdrempelige manier van kortdurende psychische hulpverlening voor mensen met een gezonde stabiele basis, die tijdelijk even niet meer weten welke weg in te slaan. De focus is hierbij vaak de problematiek in het heden. Bij counseling gaat er om u weer te leren manager te worden van uw eigen probleem. U wordt binnen de counseling dan ook begeleid in de structurering van uw eigen proces, het verkrijgen van inzichten en bewust worden van uw eigen mogelijkheden. Hierbij wordt vooral ontwikkelingsgericht gewerkt, waarbij er vanuit wordt gegaan dat u alle hulpbronnen al tot uw beschikking heeft, ze moeten soms alleen nog gevonden en geactiveerd worden.

Wanneer u niet meer goed in staat bent 'normaal' te functioneren omdat uw problematiek te zwaar en complex is, kan integratieve psychotherapie voor u de aangewezen weg zijn. Met behulp van een breed scale aan technieken kan diepgaand en opbouwend gewerkt worden aan uw problematiek. Hierbij kan zowel in het verleden als het heden en de toekomst met u gewerkt worden. U wordt binnen de integratieve psychotherapie begeleidt uw eigen proces te structuren, tot inzichten te komen, uw zelfsturing, genezingskracht (waaronder ook het helen van oude wonden), en het nemen van verantwoordelijkheid te versterken.   

Hoe verloopt een counsellingstraject

De gesprekken zijn erop gericht u te stimuleren zelf aan te geven hoe u uw situatie beleeft en waar u naar toe wilt. Er is prake van een maatwerkaanpak, waarbij er rekening wordt gehouden met uw eigen gevoelens, wensen en ervaringen. In gesprekken en met behulp van oefeningen, wordt u begeleid in het verhelderen van uw functioneren en het verwerven van nieuwe inzichten. Door de ontstane veranderingen in gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedrag kunt u weer grip krijgen op de situatie en uw omgeving.  

Indien u meer informatie wilt over counseling bij Therapiepraktijk A.V.O. dan kunt u contact met mij opnemen via info@therapiepraktijkavo.nl of u kunt gaan naar het contactformulier.
Verder ben ik tijdens werkdagen tussen 9.00 en 17.00 telefonisch bereikbaar op 06-29434319."Leef zo, -dat je kunt wensen dat het leven eeuwig terugkeert"   
(Nietzsche, 1844-1900)