Therapiepraktijk A.V.O.

De praktijk voor integratieve psychotherapie, counseling en training in Den Haag.

Integratieve Psychotherapie

Wat is Integratieve Psychotherapie

Integratieve Psychotherapie is een effectieve therapievorm met unieke mogelijkheden. De therapievorm beperkt zich niet tot één benadering, maar brengt actief inzichten en methodieken uit verschillende disciplines bijeen in een werkmodel dat zich kenmerkt door vernieuwing en grote diepgang. Kiezen voor integratieve psychotherapie is kiezen voor een veelzijdige aanpak en maatwerk, een begeleiding die aansluit bij u als cliënt en uw specifieke problematiek.

Mensen lossen dagelijks problemen op, waarbij ze bewust of onbewust gebruik maken van strategieën die ze in de loop van hun leven hebben geleerd. Soms zijn deze strategieën niet (meer) toereikend en komen ze vast te zitten. Op zo’n moment is hulp van buitenaf – in de vorm van integratieve psychotherapie - wenselijk.

Een belangrijk uitgangspunt van de integratieve psychotherapie is dat mensen alle benodigde hulpbronnen in huis hebben of kunnen ontwikkelen om de doelen te bereiken die hen voor ogen staan. Vaak zijn ze zich echter niet bewust van de omvang van de eigen ‘schatkist’ of lukt het hen maar niet om deze te ontsluiten.

De integratief therapeut helpt de cliënt opnieuw contact te maken met zijn innerlijke wereld en de vermogens die daarin opgeslagen liggen. De cliënt is hierdoor in staat de benodigde hulpbronnen aan te boren en te gebruiken om klachten van fysieke, cognitieve, sociaal-emotionele of spirituele aard op te lossen. De behandelingstermijn wordt bepaald door zowel de motivatie en inzet van de cliënt als de zwaarte van de klacht.
Voor mij als integratief therapeut is het belangrijk om met een warm hart te werken met mensen, niet alleen aan hun problemen, maar ook met aandacht voor juist datgene wat hen bijzonder maakt. Cliënten leren gebruik te maken van hun unieke talenten en mogelijkheden, zodat ze (opnieuw) tot bloei kunnen komen.

De therapeutische toolkit

Hierbij een kleine greep uit mijn therapeutische toolkit als integratief therapeut:

  • Counseling met Verbeeldingskracht: waaronder het werken met passieve en actieve imaginaties, symbooldrama en gebruik makend van creatieve technieken, zoals tekenen, schilderijen en boetseren
  • Interne Familie: het werken met delen (deelpersoonlijkheden) d.m.v. technieken zoals ruimtelijk werken met delen, 6-staps-herkaderen, sociaal panorama, kerntransformatie en inner child therapie
  • Draken temmen: het verwerken van 'oud zeer' en trauma’s d.m.v. bijvoorbeeld regressietherapie
  • Paard en Ruiter: het werken aan het samenspel tussen lichaam en geest d.m.v. technieken gericht op de psychosomatiek

Er kunnen binnen de integratieve benadering van Therapiepraktijk A.V.O. verder technieken uit verschillende stromingen geintegreerd worden toegepast, zoals: CGT (cognitieve gedragstherapie), RET (Rationele Emotieve Therapie), ACT (Acceptance en Commitment Therapie), NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), TA (Transactionele Analyse), Gestalttherapie, Systemisch werken, OGT (OplossingsGerichte Therapie), Positieve Psychologie, e.a.

Het gebruik van trance in Integratieve Psychotherapie

Iedereen kan in allerlei alledaagse situaties tranceverschijnselen beleven, die gekenmerkt worden door beperking of fixatie van de aandacht. Zonder dat we er erg in hebben, raken we bijvoorbeeld zó geboeid door een boek of film dat we de rest van onze omgeving niet meer opmerken. Op zo’n moment zijn we in een natuurlijke trance.

Tranceverschijnselen kunnen zowel positief als negatief uitpakken. Een voorbeeld van een positieve trance is ‘flow’. Flow is een vorm van concentratie, waarbij we moeiteloos en met grote vaardigheid een topprestatie kunnen leveren. We vergeten onszelf en gaan volledig op in wat we doen. De meeste mensen beschrijven flow als een gelukservaring.
De vernauwing en fixatie van onze aandacht kan ook negatief uitpakken. Te denken valt aan storende gedachten of emoties, die ons zo overheersen dat we er geen grip op kunnen krijgen.

In de integratieve psychotherapie maakt de therapeut op een bewuste, gezonde en veilige manier gebruik van het spontane, natuurlijke vermogen van mensen om in trance te gaan. Door met behulp van gerichte trance ervaringen, die aan het probleem ten grondslag liggen, te onderzoeken, en contact te maken met innerlijke hulpbronnen, is de cliënt in staat uit de ‘probleemtrance’ te stappen en nieuwe gezonde oplossingen te vinden.
(tekst gebaseerd op www.bgl.nl)

Indien u meer informatie wilt over integratieve psychotherapie bij Therapiepraktijk A.V.O. dan kunt u contact opnemen via info@therapiepraktijkavo.nl of u kunt gaan naar het contactformulier.
Verder ben ik tijdens werkdagen tussen 9.00 en 17.00 telefonisch bereikbaar op 06-29434319."Jij, jij zelf, evenzeer als wie dan ook in het gehele universum, verdient jouw liefde en affectie."   
(Gautama Boedha)