Therapiepraktijk A.V.O.

De praktijk voor integratieve psychotherapie, counseling en training in Den Haag.

De mogelijkheden van hypnotherapie bij PDS

Zo’n 500.000 mensen in Nederland hebben last van het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS). PDS behoort tot de zogenaamde functionele buikklachten of functionele maag-darmklachten. Wanneer bij medisch onderzoek geen zichtbare (lichamelijke/organische) afwijkingen worden gevonden maar de klachten wel aanhouden, kan door een arts de diagnose PDS worden gesteld.

De Rome criteria

Een groep wetenschappers heeft sinds 1990 geprobeerd te definiëren wat PDS nu precies is. Omdat zij dat in Rome deden, heten hun conclusies de Rome criteria. Deze criteria worden voornamelijk gebruikt door specialisten en door onderzoekers om eenheid in de diagnose te bewerkstelligen, zodat over de gehele wereld onderzoeksresultaten met elkaar vergeleken kunnen worden. De Rome criteria zijn inmiddels aan hun vierde versie toe. Artsen gebruiken deze criteria om de diagnose PDS te kunnen stellen.

Deze Rome IV criteria zijn:

 • De diagnose PDS wordt alleen gesteld als er geen structurele of biochemische verklaring voor de symptomen is te vinden
 • En de symptomen moeten in ieder geval al langer dan 6 maanden bestaan
 • En de patiënt moet gemiddeld minstens 1 dag per week in de afgelopen 3 maanden buikpijn hebben gehad
 • En de patiënt moet tenminste 2 van de volgende 3 symptomen hebben:
  • De buikpijn is gerelateerd aan de ontlasting
  • Een verandering van de frequentie van de stoelgang: diarree of obstipatie
  • De vorm van de stoelgang is veranderd: te hard of te waterig.

Symptomen die de diagnose versterken zijn:

 • Abnormale ontlasting
 • Slijm bij de ontlasting
 • Opgeblazen gevoel/opgezette buik
 • De symptomen worden erger na de maaltijd
 • Brandend maagzuur
 • Hoofdpijn
 • Fibromyalgie
 • Problemen met de blaas
 • Pijn bij het vrijen

Wat veroorzaakt de klachten?

De klachten kunnen o.a. worden veroorzaakt door een overgevoelige darmwand of verstoorde bewegingen van de darm (peristaltiek). Wetenschappelijk onderzoek wijst verder uit dat bij iemand met PDS de maag en darmen afwijkend reageren op prikkels van buitenaf en van binnenuit. De 'sensor' staat zogezegd niet goed afgesteld. Daardoor reageren veel mensen met PDS vaker en sneller met pijn in hun maag of darmen op prikkels dan mensen zonder PDS. Voor andere lichaamsdelen geldt dat niet.

Ook blijkt bij veel mensen met PDS een psychogene factor bij hun klachten mee te spelen. Onze darmen staan in rechtstreekse verbinding met zenuwbanen van en naar onze hersenen. Onder invloed van emoties, die te maken kunnen hebben met angst, verdriet, boosheid en stress, worden stofjes in ons lichaam aangemaakt die van invloed zijn op het functioneren van de darmen. De darmen van iemand met PDS kunnen dan ook heftiger reageren op deze emoties.

Wat zijn de klachten en symptomen bij PDS?

PDS kenmerkt zich met name door buikpijn en problemen met de ontlasting. Dit kan diarree of juist verstopping zijn en een opgeblazen gevoel. PDS is in principe een chronische aandoening maar het klachtenpatroon kan erg wisselend zijn. Sommige mensen met PDS hebben continu klachten. Vaak verergeren de  klachten in periodes van stress of drukte. De klachten kunnen ook een tijd lang helemaal verdwijnen.

De meest voorkomende klachten bij PDS zijn:

 • Buikpijn en/of buikkrampen. Vaak zit de pijn onder in de buik of rond de navel. Ook kan de pijn uitstralen naar de rug of de zij. De pijn kan zeurend zijn of gepaard gaan met hevige pijnscheuten. De pijn treedt vooral overdag op en bij sommige mensen verergeren pijnklachten na de maaltijd. Na de stoelgang of na het laten van enkele winden, wordt de pijn vaak minder. Soms zijn de buikpijnaanvallen zo hevig dat ze doen denken aan een gal- of niersteenaanval. 
 • Problemen met de stoelgang: diarree en/of verstopping. In de meeste gevallen hebben mensen met PDS diarree en/of verstopping. Bij diarree is de ontlasting dun of soms zelfs waterdun. Vaak komt aandrang plotseling opzetten en kan men de ontlasting niet goed ophouden. Bij verstopping is de ontlasting hard en moet er hard worden geperst om de ontlasting kwijt te raken.  
 • Opgeblazen gevoel en klachten zoals opboeren, winderigheid, gerommel in de buik en buikpijn. Mensen met PDS ervaren vaak een opgeblazen gevoel in de buik waarbij de buik kan opzetten. Hierdoor ontstaan klachten zoals opboeren, winderigheid, gerommel in de buik en buikpijn.
 • Veel mensen met PDS hebben daarnaast last van klachten die niet direct met de darm te maken hebben. Met name moeheid, maagklachten, brandend maagzuur, hoofdpijn, pijn in de rug of de zij en pijn bij het vrijen zijn klachten die vaak genoemd worden.

PDS en hypnotherapie

Met darmgerichte hypnotherapie kunnen mensen met PDS een aanzienlijke verbetering in hun klachten ervaren en deze verbeteringen kunnen zelfs doorzetten nadat de behandeling is afgerond, waarbij er mensen zijn die weer klachtvrij door het leven gaan. Het hypnotherapeutisch darmmanagement programma heeft hierbij o.a. tot doel dat de cliënt weer de beheersing over zijn darmen krijgt, zodat de darmen niet meer de cliënt beheersen.

Lees meer

Burn out ontstaat in de jeugd!

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft 10% van de Nederlandse beroepsbevolking last van burn-out-verschijnselen. En ongeveer 5% (340.000 personen) heeft ernstige burnout-klachten (bron: uit een onderzoek in het kader van het NWO-programma 'Psychische Vermoeidheid in de Arbeidssituatie' onder een kwart miljoen werkenden). Beide metingen richtten zich op de beroepsbevolking. Dit wekt meteen de indruk dat burn out iets is wat werkgerelateerd is. Burn out wordt ook wel DE beroepsziekte van deze tijd genoemd. Dit dekt niet helemaal de lading helaas. 

Burn out openbaart zich wel vaak werkgerelateerd. Maar het ontstaan van de patronen, die ten grondslag liggen aan een burn out, ligt vaak verder terug in de tijd en is in veel gevallen terug te voeren naar de jeugd. In dit artikel leg ik uit hoe een burn out zich kan ontwikkelen vanuit situaties die u wellicht in uw jeugd heeft meegemaakt en wat u daar nu eventueel aan kan doen. Burn out geraken is maatwerk, zo ook het herstellen ervan!

Lees meer