Therapiepraktijk A.V.O.

De praktijk voor integratieve psychotherapie, counseling en training in Den Haag.

De mogelijkheden van hypnotherapie bij PDS

Het hypnotherapeutisch darmmanagement

Bij het hypnotherapeutisch darmmanagement programma wordt een onderscheid gemaakt in enkelvoudige en meervoudige problematiek. Bij enkelvoudige problematiek is er in principe alleen sprake van PDS-klachten (de lichamelijke klachten). In dit geval kan een kort behandelprogramma worden toegepast. Hierbij worden de PDS-klachten o.a. behandeld d.m.v. gerichte imaginaties. Bij een imaginatie wordt gebruik gemaakt van hypnotherapeutische suggesties o.a. gericht op een normale darmwerking, waarbij de hypnotherapeut deze suggesties vorm geeft in afstemming op de cliënt en zijn problematiek. De cliënt krijgt opnames van de voor hem op maat gemaakte imaginaties mee naar huis, waardoor hij a.d.h.v. een luisterschema ook thuis actief kan werken aan zijn klachten. Tevens wordt in de sessies gericht lichaamswerk toegepast, zoals ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Bij meervoudige problematiek is er naast de PDS-klachten ook sprake van (niet-lichamelijke) onderliggende problematiek, die een relatie heeft met de PDS-klachten. In dit geval is het geïndiceerd om een langer behandelprogramma toe te passen. Hierbij worden – naast de imaginaties gericht op de PDS-klachten en het lichaamswerk – ook hypnotherapeutische methoden toegepast gericht op de onderliggende problematiek.

De hypnotherapeut gaat met de cliënt d.m.v. een specifieke hypnotherapeutische anamnese na of er naast de lichamelijke PDS-klachten ook sprake is onderliggende problematiek, die aandacht vraagt. Op basis hiervan wordt dan een behandelplan opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke problematiek, de doelstelling van de behandeling en de behoeften van de cliënt.

Hierna wordt a.d.h.v. een korte casus het darmmanagement programma geïllustreerd.

Casus

Maaike heeft al heel lang last van darmklachten. Nadat de diagnose PDS-diarree is gesteld, wordt ze doorverwezen naar een hypnotherapeut. Maaike heeft vooral last van stekende darmkrampen en diarreeaanvallen, waardoor ze al vaak een ‘ongelukje’ heeft gehad. De laatste maanden zijn de klachten zo erg geworden, dat ze haar studie heeft moeten onderbreken, omdat ze door de krampen niet meer uren in een collegezaal kan zitten en ze steeds naar het toilet moet rennen. Uit de hypnotherapeutische anamnese blijkt dat er naast de PDS-klachten ook sprake is van onderliggende problematiek die een relatie heeft met haar PDS-klachten. D.m.v. een speciale hypnotherapeutische methode wordt teruggegaan naar het ontstaansmoment van de klachten. Maaike komt in een moment waar ze 7 jaar is. Ze is op school, ze heeft niet zitten opletten en ze snapt een opdracht die ze moet maken niet. De lerares besluit dat Maaike in de pauze binnen moet blijven tot ze de opdracht af heeft, want zo zegt de lerares: “Dat doen we met meisjes die niet goed opletten!” Maaike staart naar de opdracht, maar heeft geen idee wat ze moet doen. Ze durft niet om uitleg te vragen, ze is bang voor deze lerares, ze is namelijk zo streng. De lerares ziet dat Maaike nog geen letter op papier heeft en zegt: “Meisjes die niet opletten, blijven dom. Dus dan blijf jij een dom meisje, een heel dom meisje!” Maaike voelt zich misselijk worden en krijgt buikpijn. Ze moet naar het toilet, maar durft dit niet te zeggen. Ze kan het niet meer ophouden en ze doet het in haar broek. Ook dit durft ze niet te zeggen. Pas als de pauze voorbij is en Maaike opstaat, ziet de lerares dat Maaike het in haar broek heeft gedaan. De lerares zegt ten overstaan van de hele klas: “Maaike heeft eerst niet zitten opletten en nu heeft ze ook nog in haar broek gepoept!” Er klinkt gelach vanuit de klas. De lerares pakt een schone maar veel te grote jongens sportbroek en zegt dat Maaike zich in het toilet moet gaan verschonen. De rest van de dag heeft Maaike rondgelopen in een veel te groot sportbroekje. Na deze dag heeft Maaike last van buikpijn, krampen en diarreeaanvallen.

Reacties van cliënten

Maaike: “Luisteren naar de opnames gaf eigenlijk al meteen verlichting. Niet alleen in mijn darmen, maar in mijn hele lichaam. Ik was rustiger en sliep beter. De echte doorbraak was voor mij de sessie waarin ik terug ging naar de situatie op school. Ten eerste had ik nooit gedacht dat dit ten grondslag zou liggen aan mijn PDS, ik was het hele voorval eigenlijk ‘vergeten’, maar door die sessie realiseerde ik me dat daar mijn darmen in een kramp zijn geschoten en er eigenlijk nooit meer uit zijn gekomen. Na die sessie leek ik klachtenvrij. Ik geloofde het eerst niet, dacht dat het effect tijdelijk zou. De sessie daarna is de communicatie tussen mijn darmen en mijn hersenen hersteld. De verkeerde signalen die vanaf die dag op school over en weer werden gegeven, zijn in die sessie echt veranderd. En sindsdien bleven mijn klachten weg. En een half jaar later ben ik nog steeds PDS-vrij. Ik heb nog wel eens wat darmkramp, maar ik weet nu dat dit een normale kramp is, die iedereen wel eens heeft!”

Johan: “Ik ben nogal nuchter en geloofde eerst niet dat hypnotherapie iets voor mij zou zijn. Maar als je zoveel klachten hebt dat je niet meer normaal kan functioneren, dan probeer je alles. Ik realiseerde me door de opnames waar ik thuis naar moest luisteren, dan ik eigenlijk best wel veel stress had. Terwijl ik in de therapie ook wat aan die stress deed, werden mijn PDS-klachten ook minder. Toen we in de therapie teruggingen naar een voor mij traumatische situatie, voelde ik dat daar de angel van mijn PDS zat. Die angel is er nu uit. Mijn stoelgang is weer normaal en ik kan alles weer doen wat ik wil. Ik kan iedereen met PDS hypnotherapie aanbevelen.”

Contact

Mocht je ook last hebben van PDS en hier graag iets aan willen doen met hypnotherapie, dan kun je voor meer informatie over het behandelprogramma contact opnemen. Ik ben tijdens werkdagen tussen 9.00 en 17.00 telefonisch bereikbaar. Ook kun je me mailtje sturen.

Mijn contactgegevens zijn:

 info@therapiepraktijkavo.nl

 06-29434319