Therapiepraktijk A.V.O.

De praktijk voor integratieve psychotherapie, counseling en training in Den Haag.

De Therapeut

Indien u overweegt om begeleiding te zoeken voor hetgeen er momenteel bij u speelt, kan ik me goed voorstellen, dat u zich ook een voorstelling wilt maken van diegene waar u uw begeleidingstraject mee wilt aangaan. Graag stel ik me dan ook aan u voor.

Mijn naam is Shirley Jansen. Geboren (1973) en getogen in Den Haag.

Passie is het woord, wat voor mij het beste beschrijft hoe ik het ervaar om therapeut te mogen zijn, om een stukje met een ander te mogen meelopen op zijn of haar levenspad en hierin die ander te kunnen en te mogen ondersteunen. Dat is wat ik volledig vanuit mijn hart en met liefde doe.

Het mogen begeleiden van mensen loopt ook als een rode draad door mijn leven. Al van jongs af aan fascineerde het me wat mensen beweegt, of wat ze juist doet stilstaan in het leven. Die rode draad is er voor mij altijd geweest, soms heel bewust, maar soms ook onbewust.

En zoals velen in hun leven heb ook ik zijwegen verkend. Zo ben ik Bedrijfskundige Economie gaan studeren aan de Erasmus Universiteit en heb ik daarna jaren diverse functies vervuld, die niet allemaal direct met het begeleiden van mensen te maken hadden.

En ook ik ben, wellicht net als u, dalen en bergen op mijn levenspad tegen gekomen. Zittend in zo'n dal heb ik mij menig maal afgevraagd hoe ik de volgende berg zou moeten gaan beklimmen, waar ik de kracht deze keer vandaan zou halen. In die dalen heb ik geleerd, dat er een enorme kracht in de mens schuilgaat, en die kracht is de Liefde. Liefde voor het leven en alles wat het leven te bieden heeft. Maar nog belangrijker de Liefde voor jezelf. Indien je in staat bent in contact te komen met die Liefde in jezelf, dan heb je de beschikking over een onuitputtelijke bron van kracht. En die kracht van de Liefde kan van pas komen, zo zittend in een diep dal opkijkend tegen een immens grote berg. Het is ook die kracht van de Liefde, die - eenmaal de top van de berg bereikt hebbende en terugkijkend op het dal - je ook het inzicht geeft hoe waardevol het dal voor je kan zijn geweest, want daar heb je nu juist de kracht in jezelf mogen ontdekken. Amor vincit omnia, de Liefde overwint alles, je moet vaak alleen eerst nog leren ermee in contact te komen en je ervoor open te durven stellen. Ook daar begeleid ik u graag bij. 

In 2006 heb ik - zittend in een prachtig dal en berg landschap - het roer drastisch omgegooid en heb ik weer de eerste stappen gezet op de weg terug naar mijn passie. Zo ben ik in 2007 mediator geworden, omdat ik graag mensen in conflictsituaties wilde begeleiden in het samen tot een voor alle partijen goede oplossing te komen. Verder heb ik de opleiding tot counselor en integratief therapeut bij BGL en partners in Driebergen gevolgd en afgerond. Hiermee heb ik mijn passie voor het begeleiden van mensen weer volledig in mijn armen kunnen sluiten en ben ik mijn eigen therapiepraktijk begonnen. Ook heb ik als manager en coach gewerkt bij een coachbureau in Den Haag, waarbij ik vooral mensen naar ander werk begeleidde die fysiek, mentaal en emotioneel waren vastgelopen. Ik was in dit verband door de Nederlandse Beroepsvereniging voor Loopbaanprofessionals (NOLOC) ook erkend als loopbaanprofessional. Daarnaast ben ik MDI consultant geworden (met behulp van MDI kan er gekeken worden naar de specifieke gedragskenmerken en de onderliggende drijfveren van iemand). Tevens ben ik jaren lang bestuurslid/penningmeester/secretaris geweest bij de beroepsorganisatie NBVH (de NBVH is een toonaangevende beroepsorganisatie voor hypnotherapeuten). Daarnaast heb ik in de afgelopen jaren verschillende projecten binnen de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) gedaan, zoals de ontwikkeling van een business case voor een psychologisch kennis- en behandelinstituut voor particulieren en het bedrijfsleven, en de begeleiding van een landelijke GGZ instelling bij de transitie van de Jeugdzorg. Therapiepraktijk A.V.O. is verder onderdeel van het Netwerk Seksueel Geweld Haaglanden en werkt in deze samen met GGD Haaglanden. Verder staat Therapiepraktijk A.V.O. ook vermeld op de sociale kaart seksueel geweld Haaglanden. Tevens ben ik meerdere jaren o.a. als docent en examinator verbonden geweest aan Academie Hypnos, waar ik diverse trainingen en workshops heb ontwikkeld en verzorgd. Vanuit Therapiepraktijk A.V.O. is Opleidingsinstituut A.V.O.opgericht van waaruit ik als docent diverse trainingen en workshops op het gebied van de complementaire psychotherapie verzorg voor zowel therapeuten, bedrijven als ook particulieren. 

Binnen Therapiepraktijk AVO begeleid ik mensen met een grote diversiteit aan psychische, sociale, emotionele en psychosomatische klachten. Vanuit deze praktijk is ook De Relatietherapeut ontstaan. De Relatietherapeut is de specialist voor alle problemen op relationeel vlak. Verder heb ik mij gespecialiseerd in Psycho Oncologische Therapie en heb ik het Psycho Oncologisch Instituut opgericht. Dit instituut richt zich volledig op de begeleiding van mensen die kanker hebben of hebben gehad. Ook wordt begeleiding van familieleden aangeboden. Binnen dit instituut werk ik samen met andere professionals met specialisaties op het gebied van kanker, zoals onder andere oedeemtherapeuten en fysiotherapeuten.

Een verkorte versie van mijn therapeutisch CV ziet er als volgt uit:

 • Pedagogische en Didactische Bekwaamheid (PDB - HBO). Marant, Elst
 • Hypnotherapie en integrale psychosociale therapie. Academie Hypnos, Bussum
 • Psychosociale basiskennis (PsBK). Academie Hypnos, Bussum
 • Psycho Oncologie. Academie Hypnos, Bussum
 • NLP Master. Op Koers, Moordrecht
 • NLP Coach. Op Koers, Moordecht (international certified)
 • NLP Practitioner. Academie Hypnos, Bussum
 • Integratieve psychotherapie. BGL, Driebergen
 • Counseling. BGL, Driebergen
 • Therapeutic Touch. Van Praag Instituut, Utrecht
 • Pijnmanagement, Depressiebehandeling, Relatie- en gezinstherapie, Impact therapie. ISH, Bremen
 • De kracht van ademen. Trance Art Academie, Den Haag
 • Meldcode Huislijk Geweld. BGL, Driebergen
 • Problematische persoonlijkheidstijlen. The Lime Tree, Bilthoven
 • Transactionele Analyse. The Lime Tree, Bilthoven
 • Conflictcoaching. The Lime Tree Bilthoven
 • Management Development Instrument. MDI Nederland, Amsterdam
 • Mediation. De Merlijngroep, Nuland

Ook beschik ik over het door CPION/SHO geaccrediteerde diploma Psychosociale basiskennis, PsBK (Academie Hypnos, Bussum).

Om mijn kwaliteit naar u te kunnen waarborgen ben ik als registertherapeut aangesloten bij de beroepsvereniging NBVH en de koepelorganisatie RBCZ. In deze val ik onder het klachtrecht van de NBVH en het tuchtrecht van de RBCZ. Verder is de praktijk aangesloten bij de SCAG ten aanzien van de geschillencommissie. Daarbij heb ik In dit verband ook regelmatig intervisie met vakgenoten en volg ik jaarlijks verschillende specialisatie- en bijscholingsopleidingen.

Als integratief therapeut beschik ik over een breed spectrum aan therapeutische technieken, die ik gedurende het therapietraject, maar ook binnen een sessie, flexibel kan inzetten. Uitgangspunt hierbij is dat u als mens uniek bent, zo ook uw problematiek. Aansluitend op die uniekheid, zal ik dan ook die technieken en interventies toepassen, die bij u en hetgeen waaraan u wilt werken passen. Hierbij hanteer ik een holistische aanpak, waarbij ik kijk naar u als geheel en naar het samenspel van verschillende delen, zoals bijvoorbeeld uw emoties, uw lijf en uw gedachtenwereld. Hoe werken die samen, waar bevindt zich een 'verstoring' en hoe werkt die 'verstoting' door in de andere delen. En natuurlijk, wat kan eraan worden gedaan.

In die begeleiding is er alle ruimte voor datgene wat er bij u speelt. Want juist vanuit die ruimte kan zich een ontdekkingsreis ontwikkelen en uw bestemming in zicht komen. Hierbij reis ik als therapeut een stukje op uw levenspad mee en kan ik soms de windrichtingen van het kompas aangeven, maar waarbij u altijd zelf zult kiezen of u uw reis naar het noorden, zuiden, oosten of westen vervolgt. Het gaat namelijk om uw eigen levenspad, uw eigen bestemming. Ik help u eventuele obstakels die we tegenkomen op het pad zelf te overwinnen en overeind te blijven als het even spannend wordt.

Voor mij zijn verder in de begeleiding vertrouwen, wederzijds respect, bewustwording en zelfredzaamheid belangrijke randvoorwaarden.

Indien u meer informatie wilt, kunt u contact met mij opnemen via info@therapiepraktijkavo.nl of u kunt naar het contactformulier gaan.U kunt mij op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 ook telefonisch bereiken op 06-29434319.


"Je ziet elkaar beter met het hart. Waar het echt om gaat,    
is met het blote oog niet te zien"   
(Antoine Saint-Exupery, in "Le petit prince", 1900-1944)