Therapiepraktijk A.V.O.

De praktijk voor integratieve psychotherapie, counseling en training in Den Haag.

Artikelen

Op deze pagina vindt u verschillende vakgerelateerde en informatieve artikelen van Therapiepraktijk AVO. Hieronder zijn kort de inleidingen van de artikelen weergegeven. Indien u een artikel in zijn totaliteit wilt lezen kunt u klikken op de hiervoor bestemde link onderaan de inleiding. U kunt ook rechtstreeks naar het artikel gaan, door op de link in de lijst artikelen te klikken:

 1. Waarom hypnotherapie zo effectief is!
 2. Burn out ontstaat in de jeugd!
 3. De mythen van rouw ontsluierd!
 4. Stress, hoe manage je dat?
 5. Welke affirmaties passen bij mij?
 6. Tips voor meer levensgeluk!
 7. Prenatale depressie, postnatale depressie en ontzwangeringsklachten.

Het copyright van deze artikelen ligt bij Therapiepraktijk AVO. De inhoud van deze artikelen mag dan ook niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Therapiepraktijk AVo worden gedupliceerd, bewerkt en/of verspreid.

Waarom hypnotherapie zo effectief is!


Soms hebben mensen al langere tijd van allerlei klachten, lichamelijk, psychisch en/of emotioneel. Ze hebben er wellicht met iemand over gepraat en dat heeft hen misschien wel wat opgelucht, het heeft misschien ook meer inzicht gegeven in waar de klachten vandaan komen en wat de klachten triggert. Maar nog steeds hebben ze last van diezelfde klachten, het patroon is nog niet doorbroken. 

Hypnotherapie kan dan helpen om niet alleen meer bewust te worden van de ontstaansgeschiedenis van de klachten, maar vooral ook om bepaalde zaken te verwerken, het patroon aan klachten te doorbreken en adequate oplossingen te vinden voor uw problematiek. 

Voor het hele artikel, klik hier.

Burn out ontstaat in de jeugd!


Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft 10% van de Nederlandse beroepsbevolking last van burn-out-verschijnselen. En ongeveer 5% (340.000 personen) heeft ernstige burnout-klachten (bron: uit een onderzoek in het kader van het NWO-programma 'Psychische Vermoeidheid in de Arbeidssituatie' onder een kwart miljoen werkenden). Beide metingen richtten zich op de beroepsbevolking. Dit wekt meteen de indruk dat burn out iets is wat werkgerelateerd is. Burn out wordt ook wel DE beroepsziekte van deze tijd genoemd. Dit dekt niet helemaal de lading helaas. 

Burn out openbaart zich wel vaak werkgerelateerd. Maar het ontstaan van de patronen, die ten grondslag liggen aan een burn out, ligt vaak verder terug in de tijd en is in veel gevallen terug te voeren naar de jeugd. In dit artikel leg ik uit hoe een burn out zich kan ontwikkelen vanuit situaties die u wellicht in uw jeugd heeft meegemaakt en wat u daar nu eventueel aan kan doen. Burn out geraken is maatwerk, zo ook het herstellen ervan!


Voor het hele artikel, klik hier.

De mythen van rouw ontsluiert!


Ieder mens maakt het in zijn leven verschillende keren mee, afscheid nemen. Afscheid van iemand iets wat hem of haar dierbaar was, bijvoorbeeld bij een overlijden of het verliezen van een baan. En dan doet vaak het rouwproces zijn intrede. Rouwen, iedereen komt ermee in aanraking als een onderdeel van het leven. Maar wat is rouw nu eigenlijk? Daarover zijn in de loop van de jaren verschillende visies ontstaan, en zo ook mythen. Rouwmythen, zaken waarvan men dacht dat deze universeel golden, m.a.w. standaard op ieder rouwproces en op iedere rouwende van toepassing zijn. Deze rouwmythen kunnen nu ontdaan worden van hun sluiers, zodat we naar rouw kunnen kijken zoals rouw werkelijk is, een voor ieder uniek proces, in duur, vorm en intensiteit. 

Voor het hele artikel, klik
hier.

Stress, hoe manage je dat?

Iedereen heeft in zijn of haar leven wel eens last van spanningen en stress. Als dit kortdurend is, hoeft het op zich geen problemen op te leveren of vervelend te zijn. Er is zelfs zoiets als positieve stress (zie hierna). Houden de spanningen langer aan op een voor u ongezond hoog niveau, dan kunt u last krijgen van allerlei stress gerelateerde klachten.

Om goed om te kunnen gaan met stressvolle situaties is het van belag dat u:

 1. stress bij uzelf herkent
 2. zicht heeft op de brond van uw stress
 3. begrijpt wat maakt dat dit uw bron van stress maakt, uw persoonlijke triggers
 4. bewust bent van hoe u hier op een wellicht onbewust niveau mee omgaat
 5. bewust bent in hoeverre u hierbij goed voor uzelf zorgt

In dit artiikel leg ik u graag meer uit over het fenomeen stress en geef ik u verschillende tips en oefeningen, die u wellicht kunenn helpen in stressvolle situaties.

Voor het hele artikel, klik hier.

Welke affirmaties passen bij mij?

Veel mensen maken gebruik van affirmaties, om hun gevoel, zelfbeeld en gedachten positief te beïnvloeden. Regelmatig hoor ik van cliënten, dat hoe vaak ze ook affirmeren, het effect toch beperkt is. Hoe komt dit? En hoe kunt u zelf affirmaties maken, die wel effect hebben? Daar gaat dit artikel over.

Voor het hele artikel, klik hier.

Tips voor meer levensgeluk!


Hoe fijn zou het zijn om het merendeel van de tijd in uw leven gelukkig te zijn? Hoe fijn zou het zijn om elke dag met een glimlach te kunnen opstaan en de dag ook weer te kunnen beëindigen met diezelfde glimlach? 

Om dat gelukzalige gevoel dichterbij te brengen, deel ik graag wat tips met u, die ik in de loop van de jaren heb verzameld door onder andere veel te lezen en te luisteren naar andere wijze mensen. Deze tips heb ik ook zelf in de praktijk gebracht en mij hebben ze stapje voor stapje dichterbij mijn gevoel van geluk gebracht. En ik hoop dat deze tips ook u dichterbij uw eigen geluk mogen brengen.


Voor het hele artikel, klik hier.


Prenatale depressie, postnatale depressie en ontzwangeringsklachten.

Een prenatale of postnatale depressie, ontzwangeringsklachten? Wat is het precies, wat zijn de veelvoorkomende klachten, waar kan het vandaan komen en wat kunt u er wellicht aan doen? In dit artikel leest u hier meer over. 


Voor het hele artikel, klik hier.