Therapiepraktijk A.V.O.

De praktijk voor integratieve psychotherapie, counseling en training in Den Haag.

WERKWIJZE EN TARIEFSTELLING VOOR BEDRIJVEN

Dienstverlening
U kunt als werkgever voor uw medewerkers bij therapiepraktijk A.V.O. terecht voor coach- en therapietrajecten met zowel een curatief karakter (gericht op het daar waar mogelijk verkorten van het ziekteverzuim) als ook preventief karakter (daar waar mogelijk voorkomen van uitval).

In deze kan Therapiepraktijk A.V.O. ook ondersteunen in een reintegratietraject van een medewerker. Hierbij is praktijk A.V.O. vooral gespecilisaeerd in de begeleiding van medewerkers, die vanwege psychische en/of lichamelijke problematiek al langere tijd uit roulatie zijn.

Hieronder een greep uit de mogelijke dienstverlening:

 • begeleiding bij psychische problematiek
 • verkorten van het ziekteverzuim
 • voorkomen van uitval
 • conflictbemiddeling
 • communicatievaardigheden
 • persoonlijke effectivietit en assertiviteit
 • loopbaanbegeleiding
 • sollicitatievaardigheden
 • burn out preventie
 • vitaliteitsbevordering
 • managementvaardigheden
 • reintegratie begeleiding
 • functioneren in een multidisciplinair team

Werkwijze
Indien u als werkgever uw medewerker een traject bij Therapiepraktijk A.V.O. wilt aanbieden, zal op basis van een intakegesprek met o.a. de medewerker een maatwerkofferte voor het begeleidingstraject worden gemaakt. De kosten die gepaard gaan met deze intake zullen nacalculatorisch via een totaal offerte bij u in rekening worden gebracht. Het gehele bedrag van de offerte wordt verder gefactureerd bij aanvang van het traject.

Schriftelijke tussentijdse en eindrapportages behoren ook tot de mogelijkheden. De inhoud hiervan wordt altijd eerst aan client voorgelegd voor goedkeuring gezien het persoonsvertrouwelijk karakter.

Tariefstelling
Therapiepraktijk A.V.O. kent voor werkgevers aangepaste uurtarieven afhankelijk van de gevraagde dienstverlening. Het uurtarief is excl.21% BTW en eventuele reis- en locatiekosten. Voor meer informatie hierover kunt u vrijblijvend contact opnemen. Het totale bedrag van de maatwerkofferte is onder andere afhankelijk van de bij werknemer aanwezige problematiek, gewenste aanpak, bepaling van de hoeveelhheid sessies en eventueel aanvullende wensen.

Het bedrag van de offerte is hierbij inclusief:

 • voorbereidingstijd per sessie
 • de therapiesessies zelf
 • 21% BTW
 • eventuele reiskosten en locatiekosten
 • tijd voor interne verslaglegging
 • eventueel schriftelijke rapportages
 • mogelijk tussentijdse contacten met client en werkgever.

Contact
Indien u meer informatie wilt over de werkwijze en tarieven van Therapiepraktijk A.V.O. dan kunt u contact opnemen via info@therapiepraktijkavo.nl of u kunt naar het contactformulier  gaan.

U kunt mij op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 ook telefonsich bereiken op 06-29434319.