Therapiepraktijk A.V.O.

De praktijk voor integratieve psychotherapie, counseling en training in Den Haag.

Doorverwijzers

Krijgt u als (huis-)arts of specialist steeds vaker mensen met verschillende psychische en/of somatische klachten die geen medische oorzaak lijken te hebben? Merkt u dat uw cliënten letterlijk of figuurlijk ergens vast zijn gelopen? Of dat ze behoefte hebben om bepaalde problematiek te verwerken en hieraan ook willen werken,  maar niet (meer) goed weten hoe? Uw cliënten kunnen bij Therapiepraktijk A.V.O. terecht voor specialistische begeleiding op maat.

Binnen de praktijk wordt er vanuit een integratieve visie gewerkt met een palet aan therapeutische technieken en interventies vanuit verschillende psychologische stromingen. De integratieve psychotherapie is hierbij een op zichzelf staande therapie, maar kan ook heel goed als aanvulling dienen op de reguliere medische en psychische gezondheidszorg.
Therapiepraktijk A.V.O. kijkt verder op een holistische wijze naar de mens. Hierbij wordt er stil gestaan bij het geheel en het samenspel van de verschillende onderdelen van de mens, zoals de samenwerking tussen het lijf, de emoties en de gedachtenwereld. 'Verstoringen' worden opgespoord en er wordt onderzocht hoe e.e.a. doorwerkt op de andere delen. Vanuit daar kan dan gekeken worden naar wat er in de begeleiding nodig is.

De behandeling is mede gericht op het (her-) ontdekken en vergroten van de krachten in de client zelf en het versterken van de zelfredzaamheid van de client.  Er is dan ook sprake van een kortdurende en oplossingsgerichte aanpak, waarbij er met de client stap voor stap toegewerkt wordt naar resultaat, zodat klachten uiteindelijk kunnen verminderen en/of de client leert zelf beter met de klachten om te gaan. Het gaat hierbij om duurzame resultaten, niet alleen gericht op een korte termijn verlichting, maar vooral ook op lange termijn om eventuele terugval te verminderen/voorkomen.
Elk therapietraject is hierbij maatwerk, passend bij de client, diens problematiek en het tempo waarin client in staat is hieraan te werken.

Klachten die voor u onder andere aanleiding zouden kunnen zijn voor doorverwijzing zijn:

 • spanningen, stress en burn out
 • depressieve klachten en somberheid
 • traumaverwerking
 • seksueel geweld
 • rouwproblematiek
 • angsten en fobieen
 • paniekaanvallen
 • problematiek rondom zwangerschap, waaronder pre- en postnatale depressie, bevallingsangst, fertiliteitproblematiek, omgaan met een miskraam, ongewenste zwangerschap, abortus, ongewenste kinderloosheid, etc
 • rook-, eet- en gameverslaving
 • psychosomatische klachten, zoals spanningshoofdpijn, migraine, hyperventilatie, slapeloosheid, chronische vermoeidheid
 • prikkelbaar darm syndroom (PDS)
 • pijnbestrijding, omgaan met pijn en pijnbeleving
 • allergieen
 • omgaan met (chronische) ziekte
 • psycho oncologie
 • relationele problemen
 • problemen op het gebied van de seksualiteit
 • eenzaamheid en isolement

Er zijn bij Therapiepraktijk A.V.O. geen lange wachtlijsten. Avondconsulten zijn in overleg mogelijk.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de consulten van Therapiepraktijk A.V.O. uit het aanvullend pakket.

Wilt u meer informatie over wat ik voor u of uw cliënten kan betekenen of wellicht nader met mij kennismaken? U  kunt u mij telefonisch bereiken op 06-29434319

Wilt u een folder aanvragen voor uzelf en/of uw cliënten, dit kan via info@therapiepraktijkavo.nl