Therapiepraktijk A.V.O.

De praktijk voor integratieve psychotherapie, counseling en training in Den Haag.

Werkwijze

Holistische werkwijze
Therapiepraktijk A.V.O. kijkt op een holistische wijze naar de mens, wat wil zeggen dat er naar het geheel en het samenspel van de verschillende onderdelen van de mens wordt gekeken. Hoe werken uw lijf, uw emoties en uw gedachtenwereld bijvoorbeeld samen, in welke delen wordt een 'verstoring' ervaren en hoe werkt dit door op de andere delen. Vanuit daar kan dan gekeken worden naar wat er in de begeleiding nodig is. 

Doorverwijzing
Een doorverwijzing van (huis-) arts en/of specialist is mogelijk, maar niet altijd noodzakelijk (wel bij PDS). Bij mensen met pathologische ziektebeelden en/of ernstige persoonlijkheidstoornissen dient altijd overleg met behandelend specialist en/of (huis-) arts plaats te vinden alvorens een traject bij therapiepraktijk A.V.O. eventueel gestart kan worden.

Opbouw therapietraject
Een begeleidingstraject bij Therapiepraktijk A.V.O. bestaat uit een intakegesprek en daarop volgend verschillende therapiesessies. De opbouw van een traject kan er op hoofdlijnen (mede afhankelijk van uw specifieke situatie) als volgt uitzien:

  1. Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangt u ter voorbereiding alvast een behandelovereenkomst (met de algemene voorwaarden) en een formulier waar u aanvullende informatie kwijt kunt. Hierin kunt u onder andere aangeven wat uw specifieke problematiek is en wat u graag met de therapie zou willen bereiken. Verder kunt u aanvullende informatie kwijt, die relevant kan zijn voor het therapietraject.
  2. Tijdens het intakegesprek maken we kennis en wordt samen met u onderzocht wat uw problematiek is, waar u last van heeft en waar u concreet aan wilt werken. Tijdens het dit eerste gesprek kunt u ook ervaren of u met mij de welbekende 'klik' heeft. Het is van belang dat u zich op uw gemak voelt en u het gevoel heeft dat u zich bij mij voldoende kunt openstellen. Vervolgens wordt gekeken naar welke doelen u zichzelf daarbij wilt stellen, wat wilt u uiteindelijk aan het einde van het begeleidingstraject bereikt hebben. Als dit helder is, wordt samen met u onderzocht hoe deze doelen - op een bij uw passende wijze en in een bij u passend tempo - bereikt kunnen worden. 
  3. Indien u besluit het therapietraject bij mij te starten, wordt samen met u het doel van de behandeling vastgesteld en op hoofdlijnen een plan om dat doel samen te bereiken en wordt de behandelovereenkomst met u vastgesteld. 
  4. Tenslotte worden de therapiesessies gestart. Meestal vindt er 1 keer in de 2 weken een sessie plaats. Het tempo en de planning van de sessies wordt natuurlijk met u afgestemd. Tijdens het therapietraject kan ook het behandelplan worden bijgesteld, als u of ik als therapeut dit eventueel nodig acht. Dit gebeurt uiteraard te alle tijden in afstemming met u.

Vertrouwelijkheid
De begeleiding door Therapiepraktijk A.V.O. is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Informatie wordt alleen met uw toestemming aan anderen (bijvoorbeeld uw (huis-)arts en/of specialist) verstrekt. Ook wanneer het therapietraject vergoed wordt door een eventuele derde partij, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder uw uitdrukkelijke toestemming.