Therapiepraktijk A.V.O.

De praktijk voor integratieve psychotherapie, counseling en training in Den Haag.

Behandelprogramma PDS

Heeft u last van het Prikkelbaar Darm Syndroom?

Zo’n 500.000 mensen in Nederland hebben last van het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS). Bent u één van hen? 
Heeft u vaak buikpijn, een opgeblazen gevoel, obstipatie en/of diarree? 
Ervaart u dat deze klachten ook invloed hebben op allerlei verschillende gebieden in uw dagelijks leven, zoals uw gezin, werk en vrije tijd?
Belemmeren uw PDS-klachten u de dingen te doen die u graag zou willen doen, vermijdt u als gevolg van de PDS bepaalde situaties en activiteiten? 
Wilt u hier verandering in aanbrengen en weer normaal kunnen functioneren?
Wilt u de regie op uw darmen en uw leven weer terug?

Het speciale behandelprogramma bij PDS biedt uitkomst! 
Met dit behandelprogramma leert u uw klachten aan te pakken en weer een normaal leven te leiden.

Wat is PDS?

PDS is een veelvoorkomende aandoening in de westerse wereld en behoort tot de zogenaamde functionele buikklachten of functionele maag-darmklachten. Wanneer bij medisch onderzoek geen zichtbare (lichamelijke/organische) afwijkingen worden gevonden maar de klachten wel aanhouden, kan de diagnose PDS worden gesteld. 

De klachten worden veroorzaakt door een overgevoelige darmwand of verstoorde bewegingen van de darm (peristaltiek). Wetenschappelijk onderzoek wijst verder uit dat bij iemand met PDS de maag en darmen afwijkend reageren op prikkels van buitenaf en van binnenuit. De 'sensor' staat zogezegd niet goed afgesteld. Daardoor reageren veel mensen met PDS vaker en sneller met pijn in hun maag of darmen op prikkels dan mensen zonder PDS. Voor andere lichaamsdelen geldt dat niet.

Ook blijkt bij veel mensen met PDS een psychogene factor bij hun klachten mee te spelen. Onze darmen staan in rechtstreekse verbinding met zenuwbanen van en naar onze hersenen. Onder invloed van emoties, die te maken kunnen hebben met angst, verdriet, boosheid en stress, worden stofjes in ons lichaam aangemaakt die van invloed zijn op het functioneren van de darmen. De darmen van iemand met PDS kunnen dan ook  heftiger reageren op deze emoties.

Wat zijn de klachten en symptomen bij PDS?

PDS kenmerkt zich met name door buikpijn en problemen met de ontlasting. Dit kan diarree of juist verstopping zijn en een opgeblazen gevoel. PDS is in principe een chronische aandoening maar het klachtenpatroon kan erg wisselend zijn. Sommige mensen met PDS hebben continu klachten. Vaak verergeren de  klachten in periodes van stress of drukte. De klachten kunnen ook een tijd lang helemaal verdwijnen.

De meest voorkomende klachten bij PDS zijn:

  • Buikpijn en/of buikkrampen. Vaak zit de pijn onder in de buik of rond de navel. Ook kan de pijn uitstralen naar de rug of de zij. De pijn kan zeurend zijn of gepaard gaan met hevige pijnscheuten. De pijn treedt vooral overdag op en bij sommige mensen verergeren pijnklachten na de maaltijd. Na de stoelgang of na het laten van enkele winden, wordt de pijn vaak minder. Soms zijn de buikpijnaanvallen zo hevig dat ze doen denken aan een gal- of niersteenaanval. 
  • Problemen met de stoelgang: diarree en/of verstopping. In de meeste gevallen hebben mensen met PDS diarree en/of verstopping. Bij diarree is de ontlasting dun of soms zelfs waterdun. Vaak komt aandrang plotseling opzetten en kan men de ontlasting niet goed ophouden. Bij verstopping is de ontlasting hard en moet er hard worden geperst om de ontlasting kwijt te raken.  
  • Opgeblazen gevoel en klachten zoals opboeren, winderigheid, gerommel in de buik en buikpijn. Mensen met PDS ervaren vaak een opgeblazen gevoel in de buik waarbij de buik kan opzetten. Hierdoor ontstaan klachten zoals opboeren, winderigheid, gerommel in de buik en buikpijn.
  • Veel mensen met PDS hebben daarnaast last van klachten die niet direct met de darm te maken hebben. Met name moeheid, maagklachten, brandend maagzuur, hoofdpijn, pijn in de rug of de zij en pijn bij het vrijen zijn klachten die vaak genoemd worden.

Klachten als bloed bij de ontlasting, ernstige diarree, onverklaarbaar en veel gewichtverlies of koorts horen zeker niet bij PDS. Als u hier last van heeft, is het verstandig om naar de huisarts te gaan. Ook als uw klachten ontstaan op latere leeftijd (boven de 50 jaar) of uw stoelgang plotseling duidelijk verandert, is het verstandig naar de huisarts te gaan. 

Effectieve behandeling van PDS met hypnotherapie!

Uit wetenschappelijk onderzoek sinds 1980 en in de praktijk blijkt dat behandeling met hypnotherapie bij PDS helpt. 

Wat is trance?  Bij hypnose en trance denken sommige mensen aan een hypnotiseur die je in een soort diepe slaap brengt, waarin je alles zou doen wat hij je vertelt te doen. Dit is echter televisiehypnose, bedoeld als publiek vermaak, en heeft niets te maken met de hypnose zoals die bijvoorbeeld in de medische wereld wordt toegepast.

Trance is niets anders dan een vorm van sterk geconcentreerde aandacht, terwijl u diep ontspannen bent. Zoals bijvoorbeeld wanneer u dagdroomt of helemaal opgaat in een boek of film. Deze alledaagse vorm van trance kent iedereen. In trance richt je je aandacht  ‘naar binnen’  terwijl je tegelijkertijd kunt volgen wat er in je omgeving gebeurt en je zelf de regie houdt over wat er tijdens de trance gebeurt.

Wat is hypnotherapie?  Hypnotherapie is een behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard. Het gebruik van trance vormt de spil van deze therapie. In hypnotherapie wordt trance therapeutisch ingezet. Een hypnotische staat (trance) wordt doelbewust opgewekt als therapeutisch middel. Hierbij behoudt u altijd de controle over uzelf. Bij hypnotherapie leert u op een andere manier dan u gewend bent naar uzelf en uw lichaam te luisteren. Daardoor komt u dichter bij uw onbewuste gevoelens en overtuigingen. Hierdoor kunt u nieuwe inzichten krijgen en deze op uw eigen manier toepassen in uw dagelijks leven en zo uw doelen verwezenlijken.

Hypnotherapie is zowel een op zichzelf staande behandelmethode als een waardevolle ondersteuning voor de reguliere en complementaire geneeskunde. Anders gezegd: onder deskundige begeleiding krijgt u meer inzicht in en controle over onbewuste patronen en klachten. Daardoor kunnen waardevolle vermogens in het systeem van de geest en het lichaam beter worden aangesproken. Denk bijvoorbeeld aan het goed omgaan met emoties, en het benutten van lichamelijke en geestelijke capaciteiten. Wanneer u goed gemotiveerd bent en u inzet voor verandering, worden vaak al op korte termijn positieve resultaten bereikt. Dit is mede afhankelijk van hoe diep de klacht is geworteld en vanuit welke achtergrond de problematiek is ontstaan.

Het behandelprogramma bij PDS met hypnotherapie
Gebaseerd op de invloed van de psyche (de geest) op onze darmfunctie is een speciaal behandelprogramma ontwikkeld. Dit programma is gericht op het managen van de factoren, die een relatie kunnen hebben met de PDS-klachten en deze kunnen verergeren. Bij dit speciale behandelprogramma wordt onder andere actief gebruik gemaakt van hypnotherapie. Het programma wordt sinds 1996 met succes in Nederland toegepast. De meeste mensen ervaren door deze behandeling een sterke vermindering van de klachten of ze verdwijnen helemaal.
Wat houdt het speciale behandelprogramma bij PDS in?

Gedurende het behandelprogramma leert u onder andere trance te benutten om uw klachten aan te pakken. Er worden diverse oefeningen gedaan, waarbij onder meer gewekt wordt met ‘visualisaties’. Deze visualisaties hebben een positieve invloed op de darmwerking. Veel mensen herkennen het principe van visualiseren wel uit het volgende voorbeeld: Als je alleen maar dénkt aan je lievelingsgerecht, loopt het water al in je mond. 

Het gedachtebeeld (de visualisatie van het lievelingsgerecht) is voldoende om, in dit geval, uw speekselklierorgaan aan het werk te zetten. Dit vermogen om het lichaam positief te beïnvloeden met gedachtebeelden is in trance nog vele malen groter.

Omgekeerd weten we ook hoe negatieve gedachten en emoties ons lichaam kunnen beïnvloeden. Bijna iedereen kent wel een aanval van diarree vlak voor een spannende gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een examen. 

Tijdens de therapie leert u verder verschillende ademhalings- en ontspanningsoefeningen, die bijdragen aan algehele ontspanning en ontspanning in uw buikgebied. Verder wordt gewerkt met diverse pijnveranderingstechnieken. Bovendien leert u anders met stressvolle situaties om te gaan. Hierdoor zal uw dikke darm minder prikkels te verwerken krijgen, waardoor verkramping en pijn kunnen afnemen.  

De behandeling is op hoofdlijnen gericht op:

  • Het verminderen van de lichamelijke klachten, waaronder pijnvermindering en herstel van de stoelgang;
  • Het terugkrijgen van de regie op de darmfunctie;  
  • Het vergroten van stressbestendigheid en zelfvertrouwen.

Het programma bestaat in principe uit een intakegesprek en zes tot dertien vervolgconsulten. Het aantal consulten betreft een indicatie en is mede afhankelijk van de ernst van uw klachten en (onderliggende) factoren die een relatie kunnen hebben met uw klachten.

Een consult duurt gemiddeld een uur. Het uurtarief is € 80,- inclusief BTW. 

Een groot deel van de zorgverzekeraars vergoedt (gedeeltelijk) deze behandeling uit het aanvullend pakket. 

Tijdens de intake wordt onder andere uw beleving van uw klachten besproken, factoren die wellicht een relatie hiermee kunnen hebben, alsmede wat u wilt bereiken met de therapie. Binnen het behandelprogramma bestaat verder alle ruimte voor uw persoonlijke doelen. 

Om het effect van de behandeling optimaal te laten zijn, krijgt u op maat gemaakte audio opnames mee naar huis, die u dagelijks dient te beluisteren. Uw motivatie en actieve betrokkenheid in deze speelt een belangrijke rol bij het uiteindelijk succes van de behandeling. 

Voor wie?

U komt voor het speciale behandelprogramma PDS in aanmerking wanneer uw huisarts of specialist de diagnose PDS op schrift heeft gesteld. (Dit om organische afwijkingen aan de darm uit te sluiten). Deze verklaring dient niet ouder dan 3 maanden te zijn. 

Verder dient er bij u geen sprake te zijn van psychiatrische problematiek (zoals psychoses). 

Gebruik van medicatie gericht op de PDS-klachten staat de behandeling niet in de weg.

Wat kunt u voor resultaat verwachten?

Uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen in de praktijk blijkt hypnotherapie een effectieve behandelmethode bij PDS-klachten. Sommige mensen ervaren al na een paar sessies verbetering terwijl anderen er langer over doen. Uit onderzoek blijkt dat 75 tot 80% van de PDS-patiënten positief reageert op behandeling met hypnotherapie. Vervolgonderzoek laat zien dat de verbetering doorzet, zelfs nadat de behandeling is afgerond. Na afronding van de initiële behandeling kunt u, na een ‘pauzeperiode’, indien gewenst terugkomen voor een nazorgconsult om het behandelresultaat te ondersteunen of ‘op te frissen’.

Contact.

Mocht u interesse hebben in het speciale behandelprogramma bij PDS, of wellicht nog vragen hebben, dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 contact opnemen via 06-29434319.

U kunt ook het contactformulier op de contactpagina invullen.