Therapiepraktijk A.V.O.

De praktijk voor integratieve psychotherapie, counseling en training in Den Haag.

Burn Out Programma A.V.O.

Zit u in een burn out of dreigt u burn out te raken?
Weet u niet hoe u hiermee moet omgaan?
Zoekt u hierbij ondersteuning en begeleiding?

Dan is het Burn Out Programma van Therapiepraktijk A.V.O. wellicht iets voor u!

Wat is Burn Out?

Burn out geraken is maatwerk, zo ook het herstellen ervan!

Therapiepraktijk A.V.O. heeft een speciaal maatwerkprogramma ontwikkeld gericht op de behandeling van Burn Out.

Burn out is een psychologische term voor 'opgebrand zijn'. Als u in een Burn Out zit, dan is er meestal sprake van lichamelijke, emotionele en geestelijke roofbouw. Alle reservers zijn als het ware op. De meeste mensen die burn out geraken zijn verbaasd dat het hen overkomt, ze hadden het ook totaal niet zien aankomen. Voor velen voelt een burn out ook echt als donderslag bij heldere hemel.

Symptomen

Burn out kent verschillende symptomen, die in meer of mindere mate en in combinatie met elkaar kunnen voorkomen, zoals:

 • oververmoeidheid (iedere dag na activiteiten doodmoe zijn, 's morgens ook al moe zijn)
 • moe terug komen van een (uitrust-) vakantie
 • steeds meer behoefte krijgen aan 'snipperdagen'
 • lusteloosheid, geen zin meer hebben iets te doen
 • steeds meer last van kleinere gezondheidsklachten (griepjes, maagklachten, etc)
 • hoofdpijn
 • hartkloppingen
 • piekeren
 • emotionele uitbarstingen
 • sombere stemmingen
 • concentratieproblemen
 • vergeetachtigheid
 • meer fouten gaan maken en dit compenseren door bijvoorbeeld nog harder te gaan werken
 • gevoelens van incompetentie, verminderd zelfvertrouwen
 • snel geirriteerd raken om de klenste dingen, opgejaagd reageren
 • angstig
 • paniekaanvallen
 • zich terugtrekken
 • vermijdingsgedrag
 • steeds vaker werk uitstellen

Doelgroep Programma

Dit programma is bedoeld voor:

 • mensen die burn out dreigen te geraken
 • mensen die midden in een burn out zitten
 • mensen die herstellende zijn van hun burn out  

Het Programma

Het unieke van dit programma is, dat niet alleen gewerkt zal worden aan de vermindering van de symptomen van uw burn out, maar dat daarnaast vooral ook gewerkt zal worden aan hetgeen ten grondslag ligt aan uw burn out. Dit om uiteindelijk een duurzaam resultaat te kunnen bereiken en terugval te voorkomen.

Het programma is een speciaal op maat gemaakt programma, wat inhoudt dat er eerst met u onderzocht wordt wat uw specifieke problematiek is. Op basis van deze inventarisatie wordt vervolgens samen met u gekeken naar hetgeen u wilt bereiken en welke aanpak daar het beste bij past. De therapeutische technieken die aansluiten op uw problematiek en gewenste aanpak worden vervolgens in het programma ingezet.

Het programma bestaat uit de verschillende fasen. Afhankelijk van waar u in uw burn out proces zit, wordt samen met u onderzocht welke fasen van het programma bij u kunnen worden ingezet.

De fasen zijn op hoofdlijnen:

1. Het herstellen van de balans
Allereerst wordt samen met u onderzocht in welke mate 'de' typische burnoutverschijnselen bij u (nog) aanwezig zijn. Vervolgens wordt er gekeken naar uw draaglast-draaglast verhouding. Er wordt geïnventariseerd wat stressgevende situaties en factoren voor u zijn. Deze probleemgebieden (qua energielekkage) worden met u op een rij gezet. Eveneens wordt nagegaan welke factoren in uw leven u nog energie geven, en welke u vroeger energie gaven.  Er wordt met u onderzocht hoe u uw energievreters kan verminderen (verlagen van uw draaglast) en hoe u uw energiegevers kan vermeerderen (versterken van uw draagkracht). Ook wordt nagegaan hoe u tot een goede, energiegevende weekplanning kunt komen. Daarnaast wordt ontspanning geïntroduceerd en wordt gekeken welke vormen van ontspanning bij u werken. Tenslotter wordt met u onderzocht wat u specifiek nog meer nodig heeft om te kunnen herstellen.

2. De bewustwording: wat ligt ten grondslag aan uw burn out
In deze fase wordt o.a. stil gestaan bij de wijze waarop u met bepaalde dingen in uw leven omgaat. Dit wordt 'coping' genoemd, uw gedragspatronen die relatie hebben met uw Burn Out. Er wordt nagegaan wat uw copingstijl is in allerlei situaties en wat uw stijl typeert. Vervolgens wordt onderzocht hoe u eventueel anders met dingen om kunt gaan en wat daarvoor nodig is. Ook worden overtuigingen die u heeft over burn out gerelateerde zaken met u besproken, bijvoorbeeld: "Ik moet altijd mijn best doen!" of "Goed is niet goed genoeg!" of "Alles moet perfect zijn, anders wordt ik onrustig!" of "Ik kan gewoon niet stil zitten!".

Ook worden de onderliggende overtuigingen, behoeften en emoties onderzocht.
Vervolgens wordt o.a. met behulp van de Burn Out Biografie gekeken waar deze patronen (gedrag, gedachten en emoties) zijn ontstaan. Wanneer zijn ze ontstaan en wat ligt daaraan ten gondslag.
Dit zijn mogelijk 'oude wonden', om u een aantal voorbeelden te geven:

 • als u uw hele leven al het gevoel heeft niet te voldoen, niet goed genoeg te zijn
 • als in uw jeugd steeds hebt moeten horen, dat uw broertje of zusje of iemand anders het altijd beter deed
 • als u bent opgegroeid in een gezin waar alles om presteren draaide
 • als u als klein kind weinig waardering en aandacht hebt gekregen voor wie u was en wat u deed
 • als u in uw jeugd de 'les' hebt geleerd dat ontspannen iets 'verkeerds' is

3. De verandering
In de laatste fase wordt vooral gewerkt aan het doorbreken van uw (oude) patronen, die ten grondslag liggen aan uw burn out. Samen met u wordt gewerkt aan het helen van deze 'oude wonden', zodat u uiteindelijk ook echt los kunt komen van die burn out patronen. Deze fase is erop gericht om te komen tot een duurzaam blijvend resultaat en om terugval in de toekomst te voorkomen.

Meer informatie en burn out test

Voor meer informatie over burn out en het ontstaan ervan, klik dan hier.

Ook kunt u bij Therapiepraktijk A.V.O. gratis een burn out test doen, welke u een indicatie kan geven in hoeverre er bij u sprake is van burn out. Bent u geinteresseerd in deze test, klik dan hier.

Contact

Indien u geinteresseerd bent in het Burn Out Programma A.V.O. en u meer informatie wilt over dit programma, kunt u contact met mij opnemen via mailto:info@therapiepraktijkavo.nlof via het contactformulier van de praktijk.
U kunt mij op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 ook telefonisch bereiken op 06-29434319.