Therapiepraktijk A.V.O.

De praktijk voor integratieve psychotherapie, counseling en training in Den Haag.

(Inter-) Culturele Problematiek

Therapiepraktijk A.V.O. is gespecialiseerd in de begeleiding bij (inter-) culturele problematiek. Hierbij is de praktijk laagdrempelig in haar aanpak voor iedereeen met verschillende culturele achtergrond, zoals bijvoorbeeld ex-pats en migranten. Therapiepraktijk A.V.O. beschikt over een gedegen kennis en ervaring op het gebied van migratie en de uitdagingen die dit met zich mee kan brengen.

U kunt hierbij o.a. denken aan het volgende:

  • Cultuurgerelateerde problematiek rond de eigen indentiteit, omgang met de eigen cultuur in de westerse samenleving, conflicten op het terrein van normen en waarden, levensfase problematiek.
  • Problematiek op het terrein van partnerrelaties, gezins- en familieleven, opvoeding en gemengde huwelijken
  • Werkgerelateerde problematiek

Bij praktijk A.V.O. kan de therapie zowel in het Nederlands als ook in het Engels gegeven worden.

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Consulten bij Therapiepraktijk A.V.O. worden door een groot aantal zorgverzekeraars (deels) vergoed uit het aanvullend pakket. De therapie bij praktijk A.V.O. valt dus niet onder de basisverzekering.

In hoeverre er sprake is van vergoeding is geheel afhankelijk van uw specifieke polis in de aanvullende verzekering.

Het eigen risico geldt hierbij niet voor consulten bij praktijk A.V.O. Het kan echter, afhankelijk van uw verzekering, wel zo zijn dat u per sessie een (gedeeltelijke) eigen bijdrage heeft.

U kunt contact opnemen met uw verzekering om hier meer duidelijkheid over te krijgen.