Therapiepraktijk A.V.O.

De praktijk voor integratieve psychotherapie, counseling en training in Den Haag.

Psycho Oncologie

Het Psycho Oncologisch Instituut

Vanuit Therapiepraktijk AVO is het Psycho Oncologisch Instituut opgericht. Dit instituut is volledig gericht op de therapeutische begeleiding van mensen die kanker hebben of hebben gehad.

Wat is Pscyco Oncologie

Psycho Oncologie is een complementaire gespecialiseerde therapeutische begeleiding voor mensen die kanker hebben, of hebben gehad. Complementair wil zeggen aanvullende op de reguliere behandelingen bij kanker, zoals daar onder andere zijn operaties, chemotherapie, radiotherapie, hormoontherapie.

Kanker gaat vaak gepaard met diepe onzekerheid, het verlies van sociale en maatschappelijke rollen, en angst voor de dood. Als gevolg hiervan kunnen psychosociale problemen ontstaan waarvan de patiënt en zijn of haar naasten, ook bij een gunstig verloop van de ziekte, nog jarenlang last kunnen ondervinden. Een goede begeleiding is dan ook van het grootste belang. De primaire begeleiding van kankerpatiënten wordt gegeven door de artsen en (oncologisch) verpleegkundigen. Echter, een deel van de patiënten heeft daarnaast ook behoefte aan gespecialiseerde therapeutische begeleiding.

Het Psycho Oncologisch Begeleidingsprogramma

Binnen het Psycho Oncologisch Programma kunt u actief begeleid worden in alle fasen van uw ziekteproces en indien nodig ook daarna. Het programma is maatwerk en sluit volledig aan op wie u als mens bent en waar u in uw proces behoefte aan heeft. Hierbij kan er o.a. aandacht zijn voor de volgende aspecten:

  • het verwerken van de boodschap "Ik heb kanker"
  • omgaan met de impact die de ziekte op verschillende terreinen van uw leven heeft
  • hervinden van ontspanning
  • stressreductie
  • ondersteuning bij belastende behandelingen
  • omgaan met angsten, voor bijvoorbeeld de behandelingen, de dood
  • pijnreductie, het zelfredzaam kunnen toepassen van methodieken om pijn te reduceren

Indien u in de terminale fase van uw ziekte bent en niet meer van uw kanker genezen kunt worden, is er binnen het programma ook ruimte voor stervensbegeleiding.

Mocht u interesse hebben, of wellicht nog vragen, dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 contact opnemen via 06-29434319.