Therapiepraktijk A.V.O.

De praktijk voor integratieve psychotherapie, counseling en training in Den Haag.

Psychosomatiek

Heeft u lichamelijke klachten als gevolg van bijvoorbeeld spanningen en stress?
Wilt u graag iets aan deze klachten doen?
En zoekt u hierbij begeleiding?

Dan kan Therapiepraktijk A.V.O. u wellicht helpen met uw klachten!!

Wat is psychosomatiek

Psychosomatiek richt zich op de wisselwerking tussen de geest (psycho) en het lichaam (soma). Indien u bijvoorbeeld last heeft van spanningen en stress kan dit gepaard gaan met verschillende lichamelijke klachten. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan:

 • spanningshoofpijnen en migraine
 • spierpijn
 • hyperventilatie
 • slapeloosheid
 • (chronische) vermoeidheid
 • maag- en darmproblemen (krampen, obstipatie, diaree, PDS, e.d.)
 • duizelingen

Het kan zijn dat u momenteel specifieke lichamelijke klachten ervaart, maar niet meteen de relatie heeft gelegd met eventuele spanningen en stress.

Lichamelijk onverklaarbare klachten

Lichamelijk Onverklaarbare Klachten (LOK) zijn lichamelijke klachten die langer dan enkele weken bestaan, waarbij bij adequaat medisch onderzoek géén verklaring voor de klachten gegeven kan worden. LOK is een werkhypothese, gebaseerd op de (gerechtvaardigde) aanname dat somatische/psychische pathologie reeds afdoende is uitgesloten. Ook wordt wel gesproken van Somatisch Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke Klachten (SOLK).

Onverklaarde lichamelijke klachten zijn van alle tijden. En ieder medisch specialisme kent zijn eigen ‘functionele syndromen’, zoals:

 • de gastro-enteroloog: het prikkelbare darm syndroom (PDS) 
 • de reumatoloog: fibromyalgie
 • de gynaecoloog: het instabiele bekken syndroom
 • de neuroloog: het chronisch whiplashsyndroom
 • de infectioloog: het chronische-vermoeidheidssyndroom (CVS) en het post-lyme syndroom
 • de allergoloog: het chemische-overgevoeligheidssyndroom
 • de cardioloog: onverklaarde pijn op de borst
 • de huis- en bedrijfsarts, de psycholoog, psychiater, etc.: het burn-out syndroom

Opvallend is dat het bij deze functionele syndromen deels gaat om overlappende klachten, zoals (chronische) pijn, vermoeidheid, algemene malaise, slapeloosheid, vergeetachtigheid, prikkelbaarheid en concentratieproblemen. De belangrijkste vraag voor de (behandelend) artsen van deze patiënten is hoe zij hen weer regisseur in plaats van slachtoffer van eigen lijf en leden kunnen maken.

Lichamelijk onverklaarbare klachten kunnen verschillende gevolgen hebben:

 • Cognitieve gevolgen, zoals negatieve gedachten, aandachts - en concentratie- of leerproblemen
 • Emotionele gevolgen, zoals angst en spanning; boosheid, irritatie en frustratie; verdriet, somberheid en een gevoel van hopeloosheid   
 • Gedragsmatige gevolgen, zoals het zich tegen de beperkingen verzetten en doorgaan ondanks de klachten; lichaamssignalen negeren; activiteiten vermijden die mogelijk leiden tot klachtentoename; lichaamssignalen monitoren; terugtrekken uit sociale situaties; terugtrekken uit lichaam; afname van fysieke en toename van mentale activiteiten; hulpmiddelen gebruiken, medicatie gebruiken.
 • Lichamelijke gevolgen, zoals toegenomen spierspanning; ontregelde ademhaling; autonome arousal; conditieverlies; verstoord dagnachtritme; slaapproblemen; vermoeidheid; toe- of afname van de eetlust; gewichtstoename of – afname; libido vermindering.
 • Sociale gevolgen, zoals (een niet adequate) reactie van de partner (ouder(s)) op de klachten; verlies van werk en andere sociale functies; verlies van inkomen; verlies sociale contacten; conflicten met partner, kinderen, familie, artsen, hulpverleners of instanties.

Therapiepraktijk A.V.O. heeft voor mensen die last hebben onverklaarbare lichamelijke klachten en de gevolgen hiervan een speciaal maatwerkprogramma, wat volledig wordt afgestemd op de specifieke klachten, de gevolgen hiervan en de wensen van de client.

De behandeling

Bij de behandeling van psychosomatische klachten wordt niet alleen gewerkt aan de lichamelijke klacht, maar is er vooral aandacht voor de onderliggende problematiek, zoals bijvoorbeeld spanningen en stress.

Voordat er met de psychosomatische behandeling gestart kan worden, moet eerst door een (huis-)arts of medisch specialist worden vastgesteld dat de lichamelijke klachten géén lichamelijk medische oorzaak hebben. Bij de behandeling van de lichamelijke klachten is afstemming met (behandelend) huisarts of specialist dan ook van belang. De psychosomatische behandeling dient als aanvullend beschouwd te worden en niet als vervangend.

De behandeling start met een uitgebreide intake, waarin uw (psychosomatische) lichamelijke klachten en de gevolgen hiervan samen met u in kaart worden gebracht. Vervolgens wordt samen met u onderzocht welke factoren een rol spelen bij het mogelijk verergeren van uw klachten, u kunt hierbij onder andere denken aan spanningen, stress en andere relevante factoren. Op basis hiervan wordt samen met u een behandelprogramma opgesteld, waarbij gewerkt kan worden aan klachtvermindering en eventueel onderliggende problematiek. Tijdens de behandelfase zijn er diverse modules, die flexibel ingezet kunnen worden, waardoor de behandeling volledig kan aansluiten op uw problemtiek en wensen. Tenslotte wordt de behandeling afgesloten met een evaluatie.

Contact

Voor meer informatie over een psychosomatische behandeling bij Therapiepraktijk A.V.O. kunt u contact openemen via mailto:info@therapiepraktijkavo.nlof u kunt naar het contactformulier gaan.