Therapiepraktijk A.V.O.

De praktijk voor integratieve psychotherapie, counseling en training in Den Haag.

Relatietherapie

Hebben u en uw partner problemen in uw relatie?
Wilt u uw relatie graag verbeteren, maar komen u en uw partner er samen niet meer uit?
Zoekt u hierbij ondersteuning en begeleiding?

Dan is relatietherapie wellicht iets voor u?

DE RELATIETHERAPEUT

Vanuit Therapiepraktijk AVO is De Relatietherapeut opgericht. De Relatietherapeut is de specialist op het gebied van relatietherapie.

Hieronder vindt u meer informatie over de mogelijkheden van relatietherapie en achtergrondinformatie. Helemaal onderaan deze pagina treft u ook nog twee gratis tests aan: Welke factoren beïnvloeden mijn relatie? en  Hoie gezond is mijn relatie?

RELATIETHERAPIE

Wat is relatietherapie

Relatietherapie is een verzamelnaam voor alle vormen van therapie, die erop gericht zijn om relationele problemen tussen u en uw partner op te lossen. In iedere relatie kunnen spanningen, ergernissen en ruzies voorkomen; dit is normaal en hoeft niet te duiden op een ongezonde of falende relatie. Wanneer u echter in uw relatie tegen problemen oploopt waar u  zelf niet meer uit komt, kan relatietherapie uitkomst bieden.

Tijdens de therapie worden samen met u en uw partner de problemen in uw relatie in kaart gebracht. Vervolgens gaat u samen op zoek naar mogelijke oplossingen voor deze relationele problemen. Het kan ook zijn dat tijdens de sessies blijkt dat er bij u en uw partner sprake is van individuele problematiek, die zijn impact heeft op uw relatie. Indien dit het geval is, kunnen er in overleg met u en uw partner tijdens het traject ook verschillende individuele sessies plaatsvinden, waarbij gefocust kan worden op de individuele problematiek.

Problemen in uw relatie en relatietherapie

Relatietherapie kan een uitkomst bieden als u vastloopt in uw relatie en u en uw partner er samen niet meer uitkomen. Problemen die onder andere aan de orde kunnen komen in de therapie kunnen zijn:

 • Waar staan we in onze relatie? Hoe kunnen we preventief zorg dragen voor onze intieme relatie?
 • We hebben veel ruzie. En de periodes tussen de ruzies worden steeds korter.
 • Onze ruzies escaleren, nochtans gaat het meestal over kleinigheden.
 • Ik wil met mijn partner over mijn problemen praten, maar daar komt nooit iets van terecht.
 • We leven al jaren naast elkaar heen. Ieder heeft zijn eigen leven. Heeft deze relatie nog wel zin?
 • We begrijpen elkaar niet meer.
 • We worden geconfronteerd met ernstige seksuele problemen.
 • We zitten in een spiraal van steeds heviger wordende emotionele discussies.
 • Ik vind dat alles op mij neer komt, we komen niet tot een goede werkverdeling van allerlei huishoudelijke taken.
 • Mijn partner is zo gesloten en ik wil graag van alles met elkaar bespreken, en dat lukt niet. Op die manier groeien we steeds verder uit elkaar.
 • Mijn partner gaat vreemd.
 • Hoe langdurige relaties boeiend houden? Hoe kan ik mijn relatie verdiepen?
 • Onze ruzies escaleren, er vallen soms rake klappen, hoe gaat dat aflopen?
 • Fysiek geweld in je relatie? Hoe dat geweld stopzetten? Wat is mijn aandeel als slachtoffer?
 • Mijn partner slaat mij, maar ik kwets hem ook, jaag hem tegen het plafond, ik weet dat het fout is, maar toch doe ik het. Hoe kan ik dit keren?
 • Ik sla mijn partner, ik schaam me, en toch gebeurt het telkens weer. Hoe kan ik dat aanpakken? Wat gebeurt er? Hoe komt dat?
 • Ik twijfel aan mijn relatie. Heb ik te hoge verwachtingen? Wanneer is een relatie goed genoeg?
 • Mijn partner wil scheiden, maar ik niet. Wat is voor mij een leefbaar scheidingsverhaal? Ik voel me hopeloos, angstig, verlaten, maar ook kwaad en agressief. Hoe ga ik daar mee om? Hoe moet het met de kinderen? Is er nog hoop?
 • Ik wil scheiden, maar mijn partner niet. Hoe kan ik mijn twijfels, angst, schuldgevoelens, verantwoordelijkheid hanteerbaar maken?
 • Bij het begin van een volgende relatie: een samengesteld gezin, stiefouders, stiefkinderen.

Relatie problemen of relatie verdieping

Vaak wordt relatietherapie ingezet als laatste redmiddel: de partners staan eigenlijk al op het punt om uit elkaar te gaan, maar geven de relatie door middel van therapie nog een laatste kans. Echter, hoe langer u wacht met het aanpakken van een moeizame relatie, hoe complexer de problemen kunnen worden. Relatietherapie is dan ook niet alleen bedoeld als laatste strohalm, het kan bijvoorbeeld ook dienen als middel tot verdieping van een relatie. Tijdens relatietherapie kan ook duidelijk worden dat u en uw partner er alsnog voor kiezen om de relatie te beëindigen, of om een zogenaamde “proefscheiding” aan te gaan. In dat geval kunt u binnen de therapie ook begeleid worden om dit proces zo soepel en respectvol mogelijk te laten verlopen.

Relatietherapie kan ook preventief werken. Heel wat afspraken worden zowel bewust als onbewust gemaakt. Hoe gaat u op een dieper niveau met uw partner om? Hoe praat u met elkaar? Hoe los u conflicten op? Inzicht in al deze processen kan relatieverdiepend werken en heel wat leed besparen.

U kunt relatieproblemen ook zien als een unieke kans om eens dieper op uw relatie en op uzelf in te gaan. Dieper ingaan op deze problemen kan ook enorm belangrijk zijn voor ieders individuele groei, ook als u tenslotte beslist om niet bij elkaar te blijven. Welke kwetsbaarheden zitten er achter die heftige reacties die u en uw partner in jullie ruzies hebben? Welke pijn moet u uzelf toe-eigenen, in plaats van de schuld bij uw partner te leggen, enz. Partners kiezen elkaar ook niet zomaar. 

Een relatie checkup

Het hoeft er in uw relatie niet allemaal zo problematisch aan toe te gaan. We kennen allemaal een medische check up, sommigen doen dit jaarlijks, voor onze auto is een jaarlijkse check-up zelfs verplicht. Waarom zou u dan niet eens tijd besteden om een balans op te maken van uw intieme relatie.

U kunt bij therapiepraktijk A.V.O. terecht voor zo’n relatie check up. Hierbij kan onderzocht worden wat de sterke en minder sterke kanten in uw relatie zijn. Welke elementen in uw relatie versterkt kunnen worden, welke bijgeschaafd en welke intensief aandacht behoeven. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de vijf thema’s die een rol kunnen spelen in uw relatie: Emotionele saamhorigheid, Onafhankelijkheid, Identiteit, Conflicthantering en Seksualiteit.

Uit elkaar gaan of niet

Onderzoek wijst uit dat koppels nadat ze  twee jaar uit elkaar zijn dikwijls spijt hebben. Ze zeggen dan: "als ik dezelfde energie, die ik na mijn scheiding in mijn nieuwe levenssituatie heb moeten stoppen, in mijn bestaande relatie had gestoken, dan had ik die relatie wellicht kunnen redden en op een nieuw (voldoening gevend) spoor kunnen trekken."

Soms is het dan ook géén oplossing om uw relatie te beëindigen. Uw eigen kwetsuren lost u niet op door uiteen te gaan, u neemt die immers mee naar uw volgende relatie. Het is dus zeker de moeite waard om eerst te bekijken of er voor u ook een les te trekken is uit de huidige relatieproblemen, zodat u wellicht in een volgende relatie niet weer vastloopt.

In sommige gevallen is scheiden echter wel de enige ‘oplossing’. Maar ook na de scheiding is het mogelijk dat u en/of uw partner de situatie niet goed aankunnen, dat de kwetsuren te diep zitten, of nog te recent zijn, dat er géén vertrouwen is, enz.

Beide partners blijven dikwijls zitten met gevoelens van pijn, onmacht, kwaadheid, woede, verdriet, onbegrip, schuldgevoelens. Om afscheid te kunnen nemen van elkaar is het belangrijk dit te kunnen uitspreken, te verhelderen. De therapie heeft dan niet als doelstelling uw relatie te herstellen, maar wel om betekenis te geven aan deze belangrijke fase in uw leven. En wellicht om te leren uit wat fout ging voor een volgende relatie. Of om bijvoorbeeld een goede verstandhouding te kunnen ontwikkelen voor de verdere opvoeding van de kinderen, als die er zijn.

Uw partner wil niet mee komen

U kunt natuurlijk ook individueel aan uw relatieproblemen werken, bijvoorbeeld als uw partner niet mee wil. U kunt tijdens de therapie stilstaan bij wat u dwars zit en onderzoeken wat u er eventueel zelf aan kunt doen. Verder kan er ingegaan worden op uw persoonlijke problematiek, die ook zijn impact kan hebben op uw relatie. Op een later moment kunt u eventueel proberen uw partner er alsnog bij te betrekken.

Hoe verloopt relatietherapie

Er wordt gestart met een intakegesprek, waarbij  - bij voorkeur – u en uw partner aanwezig zijn, om samen te bekijken wat voor u beiden de hulpvraag is.
Als uw hulpvraag duidelijk is, bepalen we samen of relatietherapie zinvol is. Indien ja, kunnen we de relatietherapie starten, en samen bekijken hoe we het gaan aanpakken.
Indien nodig kunnen in de loop van de therapie ook individuele gesprekken gepland worden, als bijvoorbeeld blijkt dat er sprake is van persoonlijke thematiek (die ook zijn impact kan hebben op de relatie).
De gesprekken worden meestal om de twee weken gepland. Alle mogelijke probleemgebieden kunnen tijdens de relatietherapie besproken worden.

DE DYNAMIEK IN RELATIES

Wat bepaalde uw partnerkeuze

Partners kiezen elkaar dikwijls vanuit onbewuste motieven. Ervaringen uit vorige relaties en uit het gezin van oorsprong kunnen daar een belangrijke invloed op hebben. Zelfs diepe kindbehoeften kunnen de keuze van een partner rechtstreeks beïnvloeden. Sommige partners komen in een emotionele fusie terecht, waardoor ze elkaars groei belemmeren en onmogelijk maken. Te sterke loyaliteiten naar het gezin van oorsprong of zelfs naar vroegere partners kunnen u en uw partner ook parten spelen.

Welke elementen kunnen een rol spelen in uw relatie

In een relatie kunnen een vijftal belangrijke thema’s een rol spelen:

 • Emotionele saamhorigheid: er kan goed over gevoelens worden gepraat en deze worden ook geuit. Er is voldoende overeenstemming tussen u en uw partner voor wat betreft doelen, activiteiten en opvattingen. U laat regelmatig merken dat u van de ander houdt. Jullie kunnen op elkaar bouwen en op elkaar vertrouwen.
 • Onafhankelijkheid: uw partner heeft respect voor u en probeert niet om u te veranderen maar aanvaard u zoals u bent. Uw partner heeft niet de neiging om u te controleren of de baas over u te spelen. Jullie zijn eerlijk tegenover elkaar: er kan veel besproken en gezegd worden en u kunt goed naar uw partner luisteren.
 • Identiteit: u heeft een positieve en realistische evaluatie van uzelf als partner en, mede door de relatie, een positief zelfbeeld en algemene levenstevredenheid.
 • Conflicthantering: u en uw partner gaan op een adequate manier om met conflicten, door rustig met elkaar te praten en op een rustige manier tot een oplossing proberen te komen.
 • Seksualiteit: u bent tevreden over de seksualiteit en over de afstemming tussen u en uw partner met betrekking tot jullie individuele behoeftes op seksueel gebied.

Het is best mogelijk dat uw relatie momenteel op meerdere van die thema's laag scoort of vast is gelopen. Er samen over praten is een goede manier om er iets aan te doen. Relatietherapie kan u hierbij helpen. Zo kunt u bijvoorbeeld e.e.a. meer van op afstand gaan bekijken, kunt u dingen leren relativeren en ook een plaats geven. En d.mv. therapie kunt u zelf, uw partner en uw relatie ook meer en beter groeien.

Wat maakt relaties (soms) zo ingewikkeld

Er kunnen zeer uiteenlopende redenen zijn waarom u moeilijkheden in uw relatie ervaart. Wellicht herkent u zich in één of meerdere van onderstaande situaties:

De verschillen. U bent op de eerste plaats verschillend van uw partner. Jullie komen bijvoorbeeld uit verschillende gezinssamenstellingen, families, achtergronden, milieus, geloofsovertuigingen, etc. Vanuit die verschillen kan er sprake zijn van elkaar op verschillende terreinen niet begrijpen, en dat kan leiden tot spanning in de relatie.

Het verleden. U en/of uw partner hebben een moeilijke jeugd achter de rug, en dragen allerlei meningen, visies, gedragspatronen, angsten e.d. nog met zich mee. Dat heeft dikwijls onbewust een diepgaande en soms negatieve invloed op uw huidige relatie(s).

Verwachtingen. Er kunnen ook allerlei onderliggende tegenstrijdige verwachtingen en verlangens zijn:

 • De ene partner wil bijvoorbeeld meer nabijheid, de andere wil meer afstand.
 • De ene wil meer autonomie, de andere meer controle.
 • De ene wil alles plannen en regelen, de andere wil meer spontaan leven en meer leven van wat zich elke dag aandient.
 • De ene is meer conventioneel, de andere meer onconventioneel.
 • De ene wil graag veel sociaal contact, de andere is meer op zichzelf.
 • Enz.

Aantrekkingskracht.
Misschien voelde u zich in het begin wel zeer aangetrokken tot bepaalde eigenschappen van uw partner, die later nu net juist voor diepgaande problemen gaan zorgen. U voelde zich bijvoorbeeld zo aangetrokken tot de stevige uitstraling van uw partner, maar nu ervaart u uw partner als star en een ongenaakbare blok. Of u voelde zich zo aangetrokken tot de impulsiviteit van uw partner, maar nu blijkt uw partner juist te onbezonnen en onverantwoordelijk te reageren. Of u was zo gecharmeerd van de vrolijkheid van uw partner, maar deze blijkt nu juist somber en depressief.

Verandering.
U zou eigenlijk uw partner het liefst willen veranderen. U doet ook verwoede pogingen hiertoe. Maar uw partner werkt geenszins mee, integendeel, er is eerder sprake van verzet. De spanningen in uw relatie lopen op.

Kleine en grote conflicten.
Er zijn kleine conflicten over bijvoorbeeld de huishoudelijke taakverdeling, en er zijn grote conflicten bijvoorbeeld over wel of geen kinderen willen, hoe kinderen op te voeden, de verwachtingen van de relatie, en wat nu blijkbaar totaal anders blijkt te zijn... Maar u en uw partner blijken daar niet op een redelijke manier over te kunnen praten.

De fasen.
Elke relatie kent verschillende fasen: de eerste verliefdheid, de stap om samen te gaan wonen, de fase van kinderen, die ook weer het nest verlaten, samen oud worden en eventueel zorg behoeven, etc.  Al deze fasen kennen hun eigen charme en dynamiek, maar kunnen ook hun eigen crisissen of veranderingen met zich meebrengen. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld moeite heeft met een specifieke fase in de relatie en uw partner niet en dat hierdoor spanningen ontstaan.

Onder druk.
Een relatie kan ook onder druk komen te staan van een te jachtig leven, werkdruk, teveel stress, allerlei tegenslagen, de dood of ziekte van een kind of dierbare, moeilijkheden in de opvoeding van de kinderen, enz.

CONTACT

Voor meer informatie over relatietherapie of het maken van een afspraak kunt u contact met mij opnemen via info@therapiepraktijkavo.nl of u kunt naar het contactformulier gaan.
U kunt mij ook op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 telefonisch bereiken op 06-29434319

Tests

Hieronder treft u twee gratis relatietests aan. U kunt naar deze tests gaan door op de link te klikken. 

Welke factoren beinvloeden mijn relatie?
Hoe gezond is mijn relatie?