Therapiepraktijk A.V.O.

De praktijk voor integratieve psychotherapie, counseling en training in Den Haag.

Supervisie

Reflectie, sparren, persoonlijke ontwikkeling en handreikingen

Elke professional die clienten begeleidt heeft soms behoefte aan een stukje reflectie op het eigen functioneren, het kunnen sparren over een bepaalde casus, een verdieping van de persoonlijke ontwikkeling en/of handreikingen hoe om te gaan met bepaalde praktische zaken in de zelfstandige praktijkvoering.

U kunt als counselor en/of therapeut (i.o.) bij Therapiepraktijk A.V.O. terecht voor professionele supervisie gericht op uw (verdere) beroepsontwikkeling en uw persoonlijke ontwikkeling.

Begeleidingsaspecten

Binnen de supervisie kunnen we stil staan bij verschillende begeleidingsaspecten, zoals:

 • het groeiproces als professional
 • overdracht en tegenoverdracht in de therapiesetting
 • keuzes en interventies in het proces met clienten
 • de ontwikkeling van de zelfstandige praktijkvoering

Onderwerpen

Onderwerpen waaraan gedacht kan worden, zijn:

 • de relatie met uzelf, uw beroep en uw (leef-) omgeving
 • hoe om te gaan met projectie, identificatie, overdracht en tegenoverdracht
 • het adequaat inzetten van uw kwaliteiten
 • het leren omgaan met uw schaduwkanten
 • de rol van motieven (persoonlijk en professioneel), waarden en normen, overtuigingen en mensbeeld in het proces met de client
 • de rol van uw gedachten, handelingen en gevoelens in het proces met de client
 • en natuurlijk de door u zelf ingebrachte thema's

Begeleidingsvormen

Binnen de supervisie zijn verschillende begeleidingsvormen mogelijk, waaronder:

 • gesprekken
 • oefeningen
 • casusbehandeling
 • sparringpartner
 • praktische adviezen en handreikingen
 • leertherapie

De vorm van de begeleiding wordt uiteraard met u afgestemd, zodat de supervisie goed aansluit op uw persoonlijke wensen en ingebrachte punten.

Doelgroep

De doelgroep voor de supervisie bij Therapiepraktijk A.V.O. is:

 • counselors
 • (psycho-) therapeuten
 • studenten in opleiding

Duur supervisietraject

De duur van een supervisietraject is in beginsel 8 bijeenkomsten van 1 uur. Uiteraard is in overleg een verlenging van het traject mogelijk.

Tarief Supervisie

Het tarief van een supervisiesessie is € 80,- incl BTW (maximaal 60 minuten per sessie).

Voor elk aanvullend half uur of deel daarvan wordt € 40,- incl BTW in rekening gebracht.

Supervisie overeenkomst

Voordat de supervisie start vult u de 'overeenkomst supervisie' in. Hierin kunt u o.a. aangeven aan welke punten u graag in de supervisie aandacht wilt besteden en wat uw persoonlijk doelstelling is. Tijdens ons eerste gesprek nemen we deze overeenkomst samen door, kunnen er nog zaken aangevuld en/of aangepast worden en ondertekenen we deze.