Therapiepraktijk A.V.O.

De praktijk voor integratieve psychotherapie, counseling en training in Den Haag.

Psycho Oncologie

Vanuit Therapiepraktijk A.V.O. is het Psycho Oncologisch Instituut opgericht. Dit instituut is volledig gericht op de therapeutische begeleiding van mensen die kanker hebben of hebben gehad.

Psycho Oncologie is een complementaire gespecialiseerde therapeutische begeleiding voor mensen die kanker hebben, of hebben gehad. Complementair wil zeggen aanvullende op de reguliere behandelingen bij kanker, zoals daar onder andere zijn operaties, chemotherapie, radiotherapie, hormoontherapie.

Binnen het Psycho Oncologisch Programma kunt u actief begeleid worden in alle fasen van uw ziekteproces en indien nodig ook daarna. Het programma is maatwerk en sluit volledig aan op wie u als mens bent en waar u in uw proces behoefte aan heeft.

Psychosomatiek

Psychosomatiek richt zich op de wisselwerking tussen geest (psycho) en lichaam (soma). Indien u bijvoorbeeld last heeft van spanningen en stress kan dit gepaard gaan met verschillende lichamelijke klachten, zoals spanningshoofpijnen, spierpijn, hyperventilatie, slapeloosheid, vermoeidheid, maag- en darmproblemen en duizelingen

Het kan zijn dat u momenteel specifieke lichamelijke klachten ervaart, maar niet meteen de relatie heeft gelegd met eventuele spanningen en stress.

Bij de behandeling van psychosomatsiche klachten wordt niet alleen gewerkt aan de lichamelijke kalcht, maar is er vooral aandacht voor de onderliggende problematiek, zoals de spanningen en stress.

Relatietherapie

Vanuit Therapraktijk A.V.O. is De Relatietherapeut opgericht. De Relatietherapeut is de specialist op het gebied van relatietherapie.

Relatietherapie is een verzamelnaam voor alle vormen van therapie, die erop gericht zijn om relationele problemen tussen u en uw partner op te lossen.
In iedere relatie kunnen spanningen, ergernissen en ruzies voorkomen, dit is normaal en hoeft niet te duiden op een ongezonde of falende relatie. Wanneer u echter in uw relatie tegen problemen oploopt waar u  zelf niet meer uit komt, kan relatietherapie uitkomst bieden.

Tijdens de therapie worden samen met u en uw partner de problemen in uw relatie in kaart gebracht. Vervolgens gaat u samen op zoek naar mogelijke oplossingen voor deze relationele problemen. Het kan ook zijn dat tijdens de sessies blijkt dat er bij u en uw partner sprake is van individuele problematiek, die zijn impact heeft op uw relatie. Indien dit het geval is, kunnen er in overleg met u en uw partner tijdens het traject ook verschillende individuele sessies plaatsvinden, waarbij gefocust kan worden op de individuele problematiek.

Rouwbegeleiding

Therapiepraktijk A.V.O. heeft een speciaal programma ontwikkeld om u te helpen bij uw rouwproces. Met behulp van het programma wordt samen met u onderzocht welke aanpak er voor u en uw problematiek passend is.

Rouwbegeleiing is vooral bedoeld om u een stukje ondersteuning te bieden bij uw rouwproces. Het verlies van een dierbare kan een enorme impact hebben. Indien u moeite hebt om te gaan met het verlies, maar u daarbij nog wel het gevoel heeft te kunnen blijven functioneren, dan kan rouwbegeleiding u wellicht helpen in uw rouwproces.

Rouwtherapie richt zich met name op de verwerkingsproblemen bij rouw. Op het moment dat u ervaart dat u - als gevolg van een verlies - niet meer goed in staat bent om te functioneren, dan kan rouwtherapie aan de orde zijn.

Traumaverwerking

Als er iets ernstigs gebeurt in iemands leven kan dat achteraf nog veel impact hebben. Levensbedreigende situaties zoals een ongeval, geweld of verkrachting hebben een enorme impact. Maar ook andere ingrijpende gebeurtenissen kunnen tot verwerkingsproblemen leiden. Dit geldt bijvoorbeeld voor ontslag of faillissement, een echtscheiding, of een ernstig conflict.

Het is normaal dat de verwerking van zo'n gebeurtenis tijd en energie kost. Maar soms duurt het verwerkingsproces lang, en lijkt het alsof u de controle over de verwerking verliest. Mogelijk is er dan sprake van 'gestagneerde verwerking' of 'posttraumatische stress'.

Samen met u wordt onderzocht welke behandeling voor uw specifiek traumatische ervaring geschikt is. Hierbij wordt een palet aan technieken uit de integratieve psychotherapie ingezet.

(Inter-) cultureel

Therapiepraktijk A.V.O. is gespecialiseerd in de begeleiding bij (inter-) culturele problematiek. Hierbij is de praktijk laagdrempelig in haar aanpak voor iedereeen met verschillende culturele achtergrond, zoals bijvoorbeeld ex-pats en migranten. Therapiepraktijk AVO beschikt over een gedegen kennis en ervaring op het gebied van migratie en de uitdagingen die dit met zich mee kan brengen.

U kunt hierbij o.a. denken aan het volgende: cultuurgerelateerde problematiek rond de eigen indentiteit, omgang met de eigen cultuur in de westerse samenleving, conflicten op het terrein van normen en waarden, levensfase problematiek , problematiek op het terrein van partnerrelaties, gezins- en familieleven, opvoeding en gemengde huwelijken en werkgerelateerde problematiek

Bij Therapiepraktijk A.V.O. kan de therapie zowel in het Nederlands als ook in het Engels gegeven worden.