Therapiepraktijk A.V.O.

De praktijk voor integratieve psychotherapie, counseling en training in Den Haag.

Verslaving Programma A.V.O.

Heeft u last van een verslaving?
Zou u graag van deze verslaving af willen komen?
Zoekt u hierbij ondersteuning en begeleiding?

Dan is het speciale verslavingsprogramma van Therapiepraktijk A.V.O. wellicht iets voor u!

Verslavingsprogramma
Therapiepraktijk A.V.O. heeft een maatwerkprogramma ontwikkeld gericht op de behandeling van specifieke verslavingsproblematiek. Het betreft hier uitlsuitend:

  • rookverslaving
  • eetverslaving
  • verzamelzucht (hoarding)
  • gameverslaving
  • shopverslaving

Het verslavingprogramma van Therapiepraktijk A.V.O. is een speciaal op maat gemaakt programma, wat inhoudt dat er eerst met u onderzocht wordt wat uw specifieke verslavingsproblematiek is. Op basis van deze inventarisatie wordt vervolgens samen met u gekeken naar hetgeen u wilt bereiken en welke aanpak daar het beste bij past. De therapeutische methoden en technieken die aansluiten op uw problematiek en gewenste aanpak worden vervolgens in het programma ingezet.

Tijdens de behandeling van de verslaving wordt stil gestaan bij het patroon van de verslaving, de ontstaansgeschiedenis en de onderliggende oorzakelijke problematiek. Naast het doorbreken van het verslavingsgedrag, wordt er vooral ook actief gewerkt aan de transformatie van de achterliggende oorzaken. Dit met het streven - via dit gespecialiseerde therapieprogramma - een duurzaam resultaat te kunnen bereiken.

Binnen het programma is er verder ruimte om zowel op geestelijk, als ook emotioneel en lichamelijk vlak te werken.
Indien er gedurend het therapietraject sprake is van (ernstige) gezondheidsklachten als gevolg van de verslaving, dan dient te alle tijden afstemming plaats te vinden met behandelend specialist en/of (huis-) arts.

Hersendelen en verslaving
Bij een verslaving zijn vaak verschillende hersendelen actief, zoals de neo cortex, het beloningssysteem en het geheugen (de herinnering). De neo cortex kan gezien worden als het gezond verstand wat 'nee' zegt tegen het verslavende middel. Het beloningssysteem heeft de wens een behoefte vervuld te krijgen, bijvoorbeeld een 'fijn gevoel' te ervaren. En het geheugen bevat alle herinneringen aan bijvoorbeeld al die roesmomenten, die u heeft gehad als gevolg van het nemen van het verslavende middel. Er kan gesteld worden dat het beloningssysteem en het geheugen hand in hand gaan als een soort coalitie. Het beloningssysteem wil een 'beloning' - een fijn gevoel - en het geheugen herinnert u aan al die 'fijne' roesmomenten. De neo cortex staat hier als het ware lijnrecht tegenover als een soort oppositie en zegt 'nee' tegen het verslavende middel, wetende wat de schadelijke gevolgen van de verslaving zijn. Helaas wint het duo beloningsysteem en geheugen het bij verslavingen meestal van de neo cortex.

Vaak blijkt in therapie dat het beloningssysteem de wens heeft een 'gat in de behoeften van vroeger' te willen dichten, bijvoorbeeld een tekortkoming in de jeugd, zoals het gebrek aan liefde en aandacht van de ouders. Indien hier in meer detail in de therapie naar wordt gekeken, komen in het geheugen de hieraan gekoppelde (negatieve) herinneringen van vroegere ervaringen naar de oppervlakte.
Het effect van het verslavende middel zorgt er als het ware voor dat het gevoel van het 'gemis' van vroeger gecompenseerd kan worden, of dat pijnlijke ervaringen van vroeger (en de hiermee gepaard gaande negatieve emoties) gecamoufleerd en wegdrukt kunnen worden. Als iemand in de roes van de verslavings zit, hoeft hij of zij even niet de pijn en het verdriet te ervaren, even niet herinnerd te worden aan vervelende dingen.

Op het moment dat de hersendelen in therapie als deelpersoonlijkheden van een persoon worden gezien en opgesteld gaan deze delen personificeren (met interactie, behoefte en emoties per deel) en ontstaat veelal in de neo cortex: het heldere zuivere denken, in het beloningssysteem: het gat (van vroeger) wat moet worden gedicht en in het geheugen: het innerlijk kind, wat dingen tekort is gekomen. Door in therapie actief met deze delen te werken kan de werkelijke ontstaansgeschiedenis van de verslaving worden achterhaald (wat wordt gecompeseerd en/of weggedrukt) en kan de neo cortex - het gezond verstand - uiteindelijk de regie weer terugkrijgen.

Alcohol, drugs en medicijn verslaving
Bij een verslaving op de terreinen van alcohol, drugs en/of medicijnen verwijs ik u graag door naar collega specialisten om eerst af te kicken van deze middelen, aangezien het voor de behandeling bij Therapiepraktijk A.V.O. absoluut noodzaklijk is dat u niet (meer) onder invloed bent van enig 'verdovende' middel. Mocht u inmiddels volledig zijn afgekickt van genoemde middelen, dan bent u bij Therapiepraktijk A.V.O. wel van harte welkom voor een nazorgprogramma. Voor meer informatie hierover kunt u contact met mij opnemen.

Contact
Voor meer informatie en of vragen over dit programma kunt u contact met mij opnemen via mailto:info@therapiepraktijkavo.nl of u kunt het contactformulier van de praktijk invullen.
U kunt mij op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 ook telefonisch bereiken op 06-29434319.