Therapiepraktijk A.V.O.

De praktijk voor integratieve psychotherapie, counseling en training in Den Haag.

Tarieven en vergoedingen particulieren

Uurtarief consulten

Therapiepraktijk A.V.O. hanteert voor particulieren een tarief per sessie. Deze sessietarieven zijn gebaseerd op ondergaande uurtarieven en de tijdsduur per sessie (in minuten).

Individuele therapie

Deze vorm van begeleiding is vrijgesteld van BTW, Het uurtarief in deze is € 80,-.

Coaching, counseling en relatietherapie

Deze vormen van begeleiding zijn niet vrijgesteld van BTW. Het uurtarief in deze is € 96,80 (inclusief BTW).

Tijdsduur sessies

Er wordt bij de sessies onderscheid gemaakt in:

 • een korte sessie tot maximaal 45 minuten
 • een reguliere sessie van 60 tot maximaal 90 minuten
 • een uitgebreide sessie tot maximaal 120 miuten

Het intakegesprek duurt één uur.

Werkwijze

Voor meer informatie over de werkwijze kunt u klikken op 'meer informatie'.

Telefonisch consult

Bij Therapiepraktijk A.V.O. bestaat ook de mogelijkheid van (tussentijdse) telefonische consulten. U dient hiervoor van te voren een telefonische afspraak in te plannen.

Het tarief van een telefonisch consult is €15,- per kwartier of deel daarvan.

U dient het telefonisch consult uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan het consult te betalen door overmaking van het afgesproken bedrag op de bankrekening van therapiepraktijk A.V.O. Na afloop van het telefonisch consult ontvangt u van mij de factuur.

Weekend en avondconsult

Ook is het bij uitzondering mogelijk om in de avonden en weekenden af te spreken. Hiervoor geldt een extra toeslag van €20,- per sessie.Algemene voorwaarden

Betaling

Bij Therapiepraktijk A.V.O. wordt u verzocht om elke sessie (uiterlijk twee dagen) voorafgaand aan de sessie te betalen door overmaking van het afgesproken bedrag op de bankrekening van therapiepraktijk A.V.O..

Annulering afspraken

Afspraken dienen uiterlijk 48 uur van te voren afgezegd te worden. Afspraken, die na deze tijd worden afgezegd of niet nagekomen worden, worden volledig in rekening gebracht.

Overige algemene voorwaarden

Voor de verdere algemene voorwaarden van Therapiepraktijk A.V.O. wordt verder verwezen naar de behandelovereenkomst, die u ontvangt als u contact opneemt om een afspraak te maken.


Vergoeding door de zorgverzekeraar

Verschillende verzekerings-maatschappijen vergoeden (gedeeltelijk) voor particulieren de individuele therapeutische consulten uit het aanvullend pakket van de verzekering. Uit de specifieke polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering blijkt hoe dat voor u geregeld is.

U wordt geadviseerd zelf contact met uw zorgverzekeraar op te nemen om na te gaan of de individuele therapie wordt vergoed en/of voor welk deel.

Het jaarlijks eigen risico geldt niet bij aanvullende verzekeringen (het eigen risico geldt alleen voor zaken uit de basisverzekering)!

Overzicht verzekeraars en de vergoedingen

Op de Zorgwijzer kunt u informatie vinden over de mogelijke vergoedingen door uw zorgverzekeraar (hier kunnen geen rechten aan worden ontleend).

Registraties voor de verzekering

Indien u navraag doet over mogelijke vergoedingen, kan het zijn dat de verzekeringsmaatschapij vraagt naar de registratienummers van de Therapiepraktijk. In deze zijn voor u relevant:

 • NBVH: registratienummer 11046
 • RBCZ: registratienummer 403150R
 • VEKTIS: AGB-code zorgverlener 90-045146 en AGB code praktijk  90-53804
 • SHO (PsBK): 100260-93063.

Tarieven bedrijven

Offerte

Indien u als werkgever uw medewerker een traject bij Therapiepraktijk A.V.O. wilt aanbieden, zal op basis van een intakegesprek met o.a. de medewerker een maatwerkofferte voor het begeleidingstraject worden gemaakt. De kosten die gepaard gaan met deze intake zullen nacalculatorisch via een totaal offerte bij u in rekening worden gebracht. Het gehele bedrag van de offerte wordt verder gefactureerd bij aanvang van het traject.

Schriftelijke tussentijdse en eindrapportages behoren ook tot de mogelijkheden. De inhoud hiervan wordt altijd eerst aan client voorgelegd voor goedkeuring gezien het persoonsvertrouwelijk karakter.

Voor meer informatie over de mogelijke dienstverlening kunt u klikken op 'meer informatie'

Tariefstelling

Therapiepraktijk A.V.O. kent voor werkgevers aangepaste uurtarieven afhankelijk van de gevraagde dienstverlening. Het uurtarief is excl.21%  BTW en eventuele reis- en locatiekosten. Voor meer informatie hierover kunt u vrijblijvend contact opnemen. Het totale bedrag van de maatwerkofferte is onder andere afhankelijk van de bij werknemer aanwezige problematiek, gewenste aanpak, bepaling van de hoeveelhheid sessies en eventueel aanvullende wensen.

Het bedrag van de offerte is hierbij inclusief:

 • voorbereidingstijd per sessie
 • de therapiesessies zelf
 • 21% BTW
 • eventuele reiskosten en locatiekosten
 • tijd voor interne verslaglegging
 • eventueel schriftelijke rapportages
 • mogelijk tussentijdse contacten met client en werkgever.

Contact

Indien u meer informatie wilt over de werkwijze en tarieven van Therapiepraktijk A.V.O. dan kunt u contact opnemen via info@therapiepraktijkavo.nl of u kunt naar het contactformulier  gaan.

U kunt mij op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 ook telefonsich bereiken op 06-29434319.